A vállalati compliance oktatás
ComplianceJog12 április, 2023

A vállalati compliance oktatás - Miről és hogyan beszéljünk hatékonyan?

A vállalati compliance oktatás tartalmának összeállítása nem tartozik a mindennapi rutinfeladatok közé, mivel az oktatást az adott vállalat üzleti profiljához kell igazítani, legalábbis célszerű így tenni.

A vállalat antikorrupciós törekvései, illetve előírásai

A vállalati korrupciós botrányok nem csupán büntetőjogi és pénzügyi következményekkel járhatnak, hanem komoly reputációs kárt, jelentős profitveszteséget, sőt, akár csődöt is okozhatnak. Kiemelten fontos tehát a vállalati szintű antikorrupciós előírások kialakítása és azoknak a munkavállalók felé történő hatékony kommunikálása, amelyre a leggyakrabban a vállalati compliance oktatás keretei között szokott sor kerülni.

Mivel a korrupcióval kapcsolatos tilalmak, illetve az antikorrupciós előírások terjedelmesek lehetnek, ezért a téma feldolgozásával kapcsolatban célszerű az alábbiak szerint eljárni.

1. Használjunk egyszerű fogalmakat

Az egyszerű nyelvhasználat a hatékony oktatás egyik alapszabálya. Az alábbi példákon keresztül ezúttal szemléltetjük is ennek lényegét.

A korrupcióval kapcsolatos fogalmak, ezen belül is a vesztegetés mibenlétének tisztázása során szükségszerűen sor kerül annak meghatározására. A vesztegetés büntetőjogi definíciója (törvényi tényállása) a következő:
Aki gazdálkodó szervezet részére vagy érdekében tevékenységet végző személynek vagy rá tekintettel másnak azért ad vagy ígér jogtalan előnyt, hogy a kötelességét megszegje, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”1

Azon túl, hogy az idézett törvényszöveg értelmezése még jogászok számára sem egyszerű feladat, a Btk. „vesztegetés” elnevezéssel összesen hat különböző – ráadásul kronologikusan haladva egyre nyakatekertebb megfogalmazású – bűncselekmény törvényi tényállását ismerteti.2 A compliance oktatás összeállítása során azonban sokkal célravezetőbb, ha a jogszabályi szövegeknél egyszerűbb és könnyebben érthető megfogalmazást használunk, így például a vesztegetés esetében így is mondhatjuk:

  • „A” jogellenesen ad vagy ígér valamit „B”-nek azért, hogy az cserébe olyat tegyen, amit nem lenne szabad.

Természetesen a megfogalmazás nem adja vissza pontosan a Btk. definícióját, de annak ellenére, hogy kevesebb a tartalma, a nem jogász kollégáknak könnyebb megérteni és megjegyezni ezt a rövidebb definíciót, amit aztán példákon keresztül tovább tudunk árnyalni, finomítani, illetve pontosítani.

2. Érthető, gyakorlati példákon keresztül szemléltessük a mondanivalónkat

Hiába fektetünk energiát a bonyolult jogszabályi definíciók leegyszerűsítésébe és érthetőbbé tételébe, nem eredményez számottevő gyakorlati hasznot, ha nem támogatjuk meg jól érthető példákkal. E példák akkor lesznek a lehető legmegfelelőbbek, ha azokat közvetlenül a vállalat életéhez igazítjuk, illetve ha már megtörtént eseteket választunk ki bemutatás céljából (amennyiben erre van mód).

A vesztegetés példájánál maradva célszerű pontosan meghatározni, hogy mi is az a „valami” a fenti definíciónkban, amit jogellenesen adnak. E példák során fogalmazzunk rugalmasan, szabadon és könnyen érthetően, pl.:

  • Pénz borítékban, illetve „nokiás dobozban”, vagy akár számlára utalással;
  • Tárgyi ajándékok: egy tízezer forint értékű vásárlási utalvány, egy közismerten drága kávécsomag (pl. Kopi Luwak), de akár a „cserébe ingyen használhatod a haverokkal a paintball pályát” is ennek minősülhet.

A példákat mintegy kiegészítendő ún. „checklist”-ek egyfajta összegzésként szolgálnak a munkavállalók részére, ezért ilyen listákat is célszerű készíteni; lényegében összeírjuk a legfontosabb vonalvezetőket egy legfeljebb egyoldalas, könnyen áttekinthető és könnyen használható listaként olyan iránymutatásokkal, illetve irányított kérdésekkel, mint például:

  • A kifizetést a pénzügyi osztályunk jóváhagyta?
  • Létezik az a bankszámlaszám, amelyre a kifizetést kell teljesíteni?
  • Ellenőrizzük a cégjegyzékben, hogy valóban az ügyfélé a bankszámlaszám stb.

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) 290. § (1) bekezdése
Vesztegetés (Btk. 290. §), vesztegetés elfogadása (Btk. 291. §), hivatali vesztegetés (Btk. 293. §), hivatali vesztegetés elfogadása (Btk. 294. §), vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárásban (Btk. 295. §), vesztegetés elfogadása bírósági vagy hatósági eljárásban (Btk. 296. §).

Szerző:
dr. Hajnal Tamás LL.M.
Legal Counsel
Samsung Electronics

Back To Top