Når du besøger og bruger dette website eller undersider på www.wolterskluwer.com (under ét benævnt ”websitet”) accepterer du samtidig de følgende betingelser (”betingelserne”) uden begrænsning eller indskrænkning. Hvis du ikke kan acceptere betingelserne, skal du ophøre med at bruge websitet.

Ejerskab og tredjepartslinks

Medmindre andet er angivet, er alt indhold på websitet, herunder, men ikke begrænset til, tekst og billeder og deres opsætning, ejet af eller givet i licens til Wolters Kluwer N.V. og/eller datterselskaber heraf (under ét benævnt ”Wolters Kluwer” eller ”os”). Du må kun anvende indholdet som information og til ikke-kommercielle formål. De oplysninger, der stilles til rådighed på websitet, er udelukkende til information og udgør derfor ikke et forretningsforhold mellem dig og Wolters Kluwer. Du må ikke kopiere, reproducere, offentliggøre, distribuere, ændre eller udarbejde afledte værker af, sælge eller på anden måde udnytte websitet eller dets indhold. Gennemsøgning, udvinding eller indsamling af indholdet på websitet er forbudt. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er tildelt i disse brugerbetingelser, forbeholdes.

Links på websitet kan føre til tjenester eller sider, der ejes eller vedligeholdes af tredjepart. Wolters Kluwer giver ingen bedømmelse eller garanti i forbindelse med sådanne tjenester eller sider fra tredjepart, og Wolters Kluwer påtager sig ikke noget ansvar for sådanne andre sider eller tjenester. Et link til en anden side eller tjeneste kan ikke sidestilles med, at Wolters Kluwer anbefaler siden eller tjenesten. Anvendelse af oplysningerne på dette website eller enhver anden side eller tjeneste, som websitet linker til, sker på eget ansvar. Vores cookie- og privatlivspolitik gælder ikke for indsamling og behandling af dine personlige data på eller gennem sådanne andre websites.

Cookie- og privatlivspolitik

Wolters Kluwer indsamler og behandler personlige oplysninger om besøgende på websitet i henhold til Wolters Kluwers cookie- og privatlivspolitik.

Feedback og indsendelser

Medmindre andet er udtrykkeligt anført, betragtes oplysninger, som du indsender gennem websitet, som ikke-fortrolige og generiske. Du bekræfter, at du retmæssigt kan indsende sådanne oplysninger, og at du ikke indsender oplysninger, medmindre du retmæssigt kan gøre det og altid på en måde, der ikke kan skade vores forretningsinteresser eller omdømme (herunder at du ikke indsender oplysninger med det formål at ærekrænke eller nedgøre Wolters Kluwer eller at chikanere, mobbe eller ulovligt diskriminere personale eller tredjeparter eller komme med falske eller vildledende udsagn).

Du giver hermed Wolters Kluwer, en verdensomspændende, ikke-eksklusiv, vedvarende, uopsigelig, vederlagsfri, overførbar, underlicenserbar ret, ejendomsret og interesse til på websitet at bruge og indarbejde (eller på anden måde anvende) ethvert forslag, forbedringsforslag, anbefaling, rettelse eller anden feedback, som du måtte indsende med relation til websitet. Vi er ikke forpligtet til at angive dig som kilde til sådan feedback eller behandle en sådan feedback fortroligt.

Alle idéer, der oplyses til Wolters Kluwer uden for et allerede eksisterende og dokumenteret fortroligt samarbejde, er ikke fortrolige, og Wolters Kluwer kan derfor udvikle, anvende og oplyse eller offentliggøre lignende idéer uden at kompensere dig eller angive dig som kilde. Når du indsender en idé eller anden detaljeret information til Wolters Kluwer gennem websitet, accepterer du samtidig nærværende betingelser.

Ansvarsfraskrivelse

Websitet og dets indhold stilles til rådighed, ”som de er og forefindes”, og Wolters Kluwer giver ingen form for garanti i forhold til websitet eller enhver side eller tjeneste, der kan tilgås gennem websitet. Wolters Kluwer fraskriver sig udtrykkeligt alle direkte og indirekte garantier, herunder, men ikke begrænset til, underforståede garantier om salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, ejendomsret, og at der ikke foreligger krænkelser. Wolters Kluwer eller dennes bestyrelsesmedlemmer, direktører, medarbejdere, repræsentanter eller tredjepartstjenesteudbydere fralægger sig ethvert ansvar over for nogen part for direkte, indirekte, tilfældige, særlige, eksemplariske, følgende eller anden skade (herunder, men ikke begrænset til tab af fortjeneste, arbejdsstandsning, tab af programmer eller data) af enhver art, uanset hvordan kravet fremsættes, og uanset om erstatningskravet opstår inden for en kontrakt, i forbindelse med erstatning, uagtsomhed, objektivt ansvar eller på anden måde i forbindelse med brug af dette website, dets indhold eller indhold tilgået via websitet eller anden tjeneste, der linkes til, eller kopiering, visning eller anvendelse heraf. Ovennævnte begrænsninger gælder også, selv om et middel ikke opfylder sit væsentlige formål. Hensigten med denne bestemmelse er ikke at udelukke ansvar, som ikke må udelukkes ifølge gældende lov.

Alle oplysninger på disse sider er kun beregnet som generel information, og bør ikke opfattes som værende juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig eller anden professionel rådgivning. Du bør rådføre dig direkte med en professionel, hvis der er behov for juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig eller anden eksperthjælp.

Valg af lov og retskreds

Du accepterer, at disse betingelser og enhver juridisk handling eller procedure, der måtte opstå i forbindelse med dette website, er underlagt hollandsk lovgivning, og at der ikke kan påberåbes anden lovgivning eller retsmæssig bestemmelse, der kræver eller tillader anvendelsen af lovgivning i en anden retskreds. Enhver tvist, der måtte opstå på grund af eller i forbindelse med disse betingelser eller nogen former for kontraktlige eller ikke-kontraktlige forpligtelser i forbindelse med disse betingelser, afgøres udelukkende af den kompetente domstol i Amsterdam, Holland.

Du er ansvarlig for at overholde lovgivningen i den retskreds, hvorfra du tilgår websitet, og du accepterer, at du ikke tilgår eller anvender informationer på websitet i strid med sådan lovgivning.

Hvis dele af disse betingelser er ugyldige eller ikke kan håndhæves i en hvilken som helst retskreds, skal (i) de i den retskreds så vidt muligt rekonstrueres, så de kommer så tæt på deres formål som muligt, og de øvrige dele af disse betingelser forbliver i fuld kraft og retsvirkning, og (ii) i alle andre retskredse forbliver disse betingelser i fuld kraft og retsvirkning.

Opdatering af websitet og betingelser

Vi kan efter eget skøn og uden nogen form for ansvar ændre, suspendere eller nedlægge enhver del af websitet, midlertidigt eller permanent, på ethvert tidspunkt og uden forudgående varsel. Vi kan også ændre betingelserne uden at varsle dig herom. Brugere af websitet rådes til at læse betingelserne igennem jævnligt, i tilfælde af at betingelserne er blevet ændret. Hvis du fortsætter med at bruge websitet, efter betingelserne er ændret, accepterer du samtidig ændringerne.

Indsendelse af juridiske spørgsmål

Juridiske spørgsmål kan sendes via e-mail til: [email protected]

Korrespondance modtaget via denne e-mailadresse har ingen retsgyldighed, hvorfor der ad denne kanal ikke kan gøres indsigelser gældende i forhold til retskredsens manglende kompetence eller korrekt service. Der kan være længere svartider på juridiske forespørgsler fra offentlige myndigheder, der ikke anvender den ovennævnte e-mailadresse til juridiske spørgsmål.

Senest opdateret: 9. april 2021

Back To Top