iAnalizator

iAnalizator

System Analizy Wyników Egzaminów Zewnętrznych to innowacyjny pakiet programów pozwalających na rzetelną analizę i wieloaspektową diagnozę jakości kształcenia w szkołach w odniesieniu do wyników egzaminów zewnętrznych. Umożliwia statystyczne podsumowanie sesji egzaminacyjnej na wszystkich poziomach kształcenia od szkoły podstawowej po szkołę maturalną w aspekcie wyników egzaminów zewnętrznych.

Kluczowe funkcjonalności systemu:

Kluczowe funkcjonalności systemu
iAnalizator  znacznie ułatwia diagnozę poziomu realizacji zadań oświatowych. Zestawienie kilkudziesięciu gotowych raportów do analizy w postaci tabel i wykresów zawiera:
> szybkie, łatwe oraz pełne opracowanie wyników Twojej szkoły z minionej sesji egzaminacyjnej, a także średnich osiągnięć na przestrzeni lat,
> przejrzystą prezentację wyników bezwzględnych, średnich i znormalizowanych (również w odniesieniu do średnich wyników w kraju, województwie lub powiecie),
> określenie standardowego poziomu osiągnięć szkoły i realnego celu w kolejnych latach,
> lokalizowanie słabych i mocnych stron szkoły w aspekcie wyników egzaminów zewnętrznych,
> odpowiedź na pytanie o efektywność i jakość pracy dydaktycznej nauczycieli,
> opis potencjału uczniów wyrażony efektywnością indywidualną.

Moduły systemu iAnalizator

Wersje programów dedykowane dla organów nadrzędnych, samorządów, CUW

Moduł iAnalizator Zbiorczy

Baza Analiz Wynagrodzeń

iAnalizator Zbiorczy umożliwia analizę jakości pracy podległych jednostek w aspekcie wyników egzaminu zewnętrznego. Pozwala na pozycjonowanie szkół w regionie pod względem parametrów ilościowych i diagnostycznych.


Wdrożenie systemu na poziomie całego miasta / gminy  / powiatu zapewnia:
> zestawienie wartości ujednoliconych  parametrów standaryzujących opis placówek,
> analizy porównawcze podległych jednostek pod względem: efektywności egzaminacyjnej uczniów, poziomu rozwoju uczniów oraz potencjału adeptów placówek,
> analizy zestawiające osiągnięcia szkół na przestrzeni lat,
> analizę efektywności egzaminacyjnej uczniów średnio w szkołach w kolejnych latach, z uwzględnieniem profili przedmiotowych, typów szkół, regionu.

Integracja z innymi systemami

Integracja
Po każdej sesji egzaminacyjnej iAnalizator implementuje następujące dane:

Dane pobierane z CKE:
> skale staninowe indywidualne (CKE),
> skale staninowe szkolne (OKE Poznań) dla każdego arkusza maturalnego i gimnazjalnego,
> średnia zdawalność w kraju,
> średnie wyniki % w kraju dla wszystkich arkuszy.


Dane z OKE:
> zdawalność dla województw i powiatów,
> średnie wyniki % dla wszystkich arkuszy dla województw i powiatów.

Chcesz lepiej poznać to rozwiązanie?
Wypełnij formularz i umów się na BEZPŁATNĄ prezentację produktu lub zapytaj o cenę

Wymagania techniczne

Technologia SaaS (Software as a Service) to model oferowania oprogramowania, gdzie aplikacja jest przechowywana i udostępniana przez producenta użytkownikom poprzez Internet. Taki sposób udostępniania eliminuje potrzebę instalacji i uruchamiania systemu Progman na komputerze, czy też serwerze Klienta. Użytkownik może korzystać z aplikacji za pomocą przeglądarki internetowej.

Wymagania sprzętowe dotyczące stacji roboczych realizujących dostęp do aplikacji z użyciem przeglądarki:

Rozdzielczość monitora: 1280x1024
System operacyjny: Windows 7/8/10
Przeglądarka: Przeglądarki oparte o silnik Chromium do jednej wersji wstecz (np. Chrom, Edge, Opera). Przeglądarka FireFox do dwóch wersji wstecz.
Łącze internetowe: Łącze internetowe o prędkości minimalnej 4 Mb/s download i upload