iAnalizator

Progman iAnalizator

System Analizy Wyników Egzaminów Zewnętrznych to innowacyjny pakiet programów pozwalających na rzetelną analizę i wieloaspektową diagnozę jakości kształcenia w szkołach w odniesieniu do wyników egzaminów zewnętrznych. Umożliwia statystyczne podsumowanie sesji egzaminacyjnej w aspekcie wyników egzaminów zewnętrznych
na poziomie szkoły maturalnej.

Kluczowe funkcjonalności systemu:

Kluczowe funkcjonalności systemu
iAnalizator  znacznie ułatwia diagnozę poziomu realizacji zadań oświatowych. Zestawienie kilkudziesięciu gotowych raportów do analizy w postaci tabel i wykresów zawiera:
> szybkie, łatwe oraz pełne opracowanie wyników Twojej szkoły z minionej sesji egzaminacyjnej, a także średnich osiągnięć na przestrzeni lat,
> przejrzystą prezentację wyników bezwzględnych, średnich i znormalizowanych (również w odniesieniu do średnich wyników w kraju, województwie lub powiecie),
> określenie standardowego poziomu osiągnięć szkoły i realnego celu w kolejnych latach,
> lokalizowanie słabych i mocnych stron szkoły w aspekcie wyników egzaminów zewnętrznych,
> odpowiedź na pytanie o efektywność i jakość pracy dydaktycznej nauczycieli,
> opis potencjału uczniów wyrażony efektywnością indywidualną.

Moduły systemu iAnalizator:

Wersje programów dedykowane dla organów nadrzędnych, samorządów, CUW:

Moduł iAnalizator Zbiorczy

Baza Analiz Wynagrodzeń

iAnalizator Zbiorczy umożliwia analizę jakości pracy podległych jednostek w aspekcie wyników egzaminu zewnętrznego. Pozwala na pozycjonowanie szkół w regionie pod względem parametrów ilościowych i diagnostycznych.

 

Wdrożenie systemu na poziomie całego miasta/gminy/powiatu zapewnia:
> zestawienie wartości ujednoliconych  parametrów standaryzujących opis placówek,
> analizy porównawcze podległych jednostek pod względem: efektywności egzaminacyjnej uczniów, poziomu rozwoju uczniów oraz potencjału adeptów placówek,
> analizy zestawiające osiągnięcia szkół na przestrzeni lat,
> analizę efektywności egzaminacyjnej uczniów średnio w szkołach w kolejnych latach, z uwzględnieniem profili przedmiotowych, typów szkół, regionu.

Integracja z innymi systemami

Integracja
Po każdej sesji egzaminacyjnej iAnalizator implementuje następujące dane:

Dane pobierane z CKE:
> skale staninowe indywidualne (CKE),
> skale staninowe szkolne (OKE Poznań) dla każdego arkusza maturalnego i gimnazjalnego,
> średnia zdawalność w kraju,
> średnie wyniki % w kraju dla wszystkich arkuszy.

 

Dane z OKE:
> zdawalność dla województw i powiatów,
> średnie wyniki % dla wszystkich arkuszy dla województw i powiatów.

Chcesz lepiej poznać to rozwiązanie?
Wypełnij formularz i umów się na BEZPŁATNĄ prezentację produktu lub zapytaj o cenę

Wymagania techniczne

Technologia SaaS (Software as a Service) to model oferowania oprogramowania, gdzie aplikacja jest przechowywana i udostępniana przez producenta użytkownikom poprzez Internet. Taki sposób udostępniania eliminuje potrzebę instalacji i uruchamiania systemu Progman na komputerze, czy też serwerze Klienta. Użytkownik może korzystać z aplikacji za pomocą przeglądarki internetowej.

Wymagania sprzętowe dotyczące stacji roboczych realizujących dostęp do aplikacji z użyciem przeglądarki:

Rozdzielczość monitora: 1280x1024
System operacyjny: Windows 7/8/10
Przeglądarka: Przeglądarki oparte o silnik Chromium do jednej wersji wstecz (np. Chrom, Edge, Opera). Przeglądarka FireFox do dwóch wersji wstecz.
Łącze internetowe: Łącze internetowe o prędkości minimalnej 4 Mb/s download i upload
Back To Top