LEX Navigator
LEX Navigator Procedury Podatkowe

Realna pomoc w interpretowaniu skomplikowanych przepisów podatkowych oraz radzeniu sobie z niejednolitą praktyką podatkową.

Dzięki procedurom można dotrzeć do wzorów, komentarzy, linii orzeczniczych, orzecznictwa i innych kategorii dokumentów.

Interaktywne schematy procedur znajdujące się w programie, prezentują:

Zawartość LEX Navigator Procedury Podatkowe:

 • Schematy procedur/postępowań.
 • Praktyczne wskazówki.
 • Akty prawne z Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego.
 • Wzory i deklaracje.
 • Komentarze (w tym komentarz bieżący do VAT, CIT, PIT).
 • Analizy problemowe.
 • Monografie.
 • Orzecznictwo i linie orzecznicze.
 • Czasopisma Wolters Kluwer.
 • Tezy z piśmiennictwa prawniczego.
 • Glosy.
 • Pisma urzędowe.

Przykładowe procedury podatkowe

Eksperci LEX Navigator Procedury Podatkowe
Redaktor naukowy, doradca podatkowy, Senior Partner w Musiał i Partnerzy – Doradcy Podatkowi we Wrocławiu.
Leonard Etel
Profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych, zatrudniony na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, kierownik Katedry Prawa Podatkowego.
Dariusz Strzelec
dr hab., prof. UŁ
Doktor habilitowany, profesor w Katedrze Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego, doradca podatkowy, adwokat specjalizujący się w prawie podatkowym.
Doradca podatkowy (nr wpisu 12159) . Specjalizuje się w problematyce VAT.
Adam Bartosiewicz
Doradca podatkowy, radca prawny, doktor habilitowany nauk prawnych specjalizujący się w prawie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki relacji do prawa unijnego, oraz w prawie karnym skarbowym. Autor i współautor kilkuset publikacji z zakresu prawa podatkowego.
Katarzyna Klimkiewicz-Deplano

Licencjonowany doradca podatkowy od 2003 r., doświadczenie zawodowe zdobywa od 2000 r. W ciągu swojej kariery zawodowej współpracowała z międzynarodowymi firmami konsultingowymi, w tym z tzw. Big 4. Jest Partnerem w Advicero Nexia.

Tomasz Krywan
Doradca podatkowy. Specjalista w zakresie prawa podatkowego. Autor wielu praktycznych odpowiedzi na pytania z zakresu prawa podatkowego i licznych publikacji m.in. w Vademecum Głównego Księgowego, wydawnictwie INFOR, Wiedzy i Praktyce.
Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
Doradca podatkowy specjalizujący się w VAT. Wspólnik w Martini & wspólnicy Sp. z o.o..
Doradca podatkowy (nr wpisu 10591). Wspólnik i członek zarządu EOL Kancelaria Doradztwa Podatkowego sp. z o.o. sp. k..
Paweł Ziółkowski
Prawnik, publicysta, trener, wykładowca na studiach podyplomowych organizowanych przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
LEX Navigator
Dowiedz się więcej o możliwościach korzystania z programu
Back To Top