Redaktor naukowy, doradca podatkowy, Senior Partner w Musiał i Partnerzy – Doradcy Podatkowi we Wrocławiu.

Szef zespołu podatkowego w CWW – Cetera, Węgrzyn-Wysocka i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów we Wrocławiu. Partner w kancelarii doradców podatkowych Horsh sp. z o.o. we Wrocławiu. Specjalizuje się w prowadzeniu sporów z administracją skarbową i celną przed sądami administracyjnymi oraz doradztwem podatkowym w zakresie fuzji i przejęć, jak również na rynku finansowym.

Autor kilkudziesięciu publikacji w zakresie prawa podatkowego.


Back To Top