Profesor w Katedrze Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego, doradca podatkowy, adwokat specjalizujący się w prawie podatkowym. Przewodniczący Łódzkiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Doradza podmiotom instytucjonalnym oraz osobom fizycznym, reprezentuje podatników w sporach z administracją skarbową. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego w Polsce (IFA). Członek Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego powołanej przez Ministra Finansów. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego V oraz VI kadencji. Wykładowca na szkoleniach z zakresu prawa podatkowego kierowanych do osób prowadzących działalność gospodarczą, doradców podatkowych, dyrektorów finansowych oraz grup kapitałowych, jak również zorganizowanych szkoleń dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Autor oraz współautor ponad 200 publikacji z dziedziny prawa podatkowego, w tym m.in. Postępowania podatkowe a postępowanie karne skarbowe. Zasadnicze związki międzygałęziowe, Wznowienie postępowania podatkowego w przypadku nowych okoliczności faktycznych lub nowych dowodów, Naruszenia przepisów postępowania przez organy podatkowe, Dowody i postępowanie dowodowe w prawie podatkowym, Opodatkowanie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, Dochody nieujawnione – zasady opodatkowania, postępowanie podatkowe, Świadczenia na rzecz pracowników. Aspekty podatkowe, Dyrektywa dotycząca podatków od gromadzenia kapitału a regulacje krajowe, Kontrola przestrzegania przepisów prawa podatkowego, Podmioty powiązane. Ceny transferowe. Dokumentacja podatkowa oraz Aspekty prawne kontroli podatkowej przedsiębiorców.


Back To Top