Doktor habilitowany, profesor w Katedrze Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego, doradca podatkowy, adwokat specjalizujący się w prawie podatkowym.

Doradza podmiotom instytucjonalnym oraz osobom fizycznym, reprezentuje podatników w sporach z administracją skarbową. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego w Polsce (IFA) i Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego V, VI oraz VII kadencji. Współpracownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych.

Wykładowca z zakresu prawa podatkowego. Autor oraz współautor ponad 200 publikacji z dziedziny prawa podatkowego.


Back To Top