Prawnik, publicysta, trener, wykładowca na studiach podyplomowych organizowanych przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Właściciel firmy: Paweł Ziółkowski Biuro Doradztwa Gospodarczego.

Autor ponad 12.000 publikacji zamieszczonych w prasie fachowej i portalach elektronicznych (głównie Wolters Kluwer Polska). Zrealizował ponad 1200 szkoleń o tematyce prawnej.


Back To Top