Profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych, zatrudniony na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, kierownik Katedry Prawa Podatkowego.

Autor licznych prac naukowych z zakresu prawa podatkowego. Specjalizuje się w podatkach samorządowych, a szczególnie w opodatkowaniu nieruchomości. Przewodniczy pracom Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego.

Doradca instytucji państwowych i samorządowych w zakresie prawa finansowego i podatkowego.


Back To Top