Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku.

Back To Top