Proces zarządzania wewnętrzną dokumentacją prawną i regulacyjną w LEX Baza Dokumentów

Proces zarządzania wewnętrzną dokumentacją prawną i regulacyjną obejmuje:

• Monitorowanie zmian w regulacjach wewnętrznych
• Tworzenie relacji między dokumentami
• Bezpieczeństwo i poufność danych

Jak realizować ten proces według najwyższych standardów LEX?

Jak stworzyć pełną integrację pomiędzy dokumentami wewnętrznymi a przepisami prawa?

Sprawdź co zyskasz, dzięki rozwiązaniom Legal Compliance!

Poznaj możliwości pracy z oprogramowaniem LEX Baza Dokumentów
 • Aktualność dokumentacji
 • Relacje
 • Uprawnienia

Monitorowanie zmian w regulacjach wewnętrznych

Alertowanie zmian prawnych i pokazanie ich wpływu na dokumenty wewnętrzne organizacji. Informacja o zmieniających się dokumentach wysyłana jest bezpośrednio do osoby zainteresowanej, w sposób automatyczny, na wskazanego maila.

Dzięki temu:

 • Nie przeoczysz żadnego dokumentu wewnętrznego, który wymaga aktualizacji na skutek zmian w jego podstawie prawnej.
 • Zyskasz pewność posługiwania się dokumentami zawsze zgodnymi z obowiązującym prawem.
 • Zbudujesz system wczesnego ostrzegania o zmianach w prawie i ich wpływu na regulacje wewnętrzne.
 • Utrzymujesz zawsze aktualne rejestry aktów prawnych wymaganych przez urzędy regulujące rynek, audytorów, kontrolerów, zewnętrzne podmioty uprawnione do działań weryfikacyjnych.

Zamów prezentację >>

Tworzenie relacji między dokumentami

Łączenie dokumentów wewnętrznych w relacje z aktami stanowiącymi ich podstawę prawną oraz pomiędzy sobą.

Dzięki temu:

 • W jednym miejscu kompletujesz dokumenty dotyczące danej sprawy.
 • Masz szybki dostęp do kolejnych wersji tego samego dokumentu np. regulaminu, procedury.
 • W prosty śledzisz powiązania między konkretnymi dokumentami np. umowy, aneksy, załączniki, pełnomocnictwa.
 • Jednoznacznie określasz status regulacji wewnętrznej w oparciu o informacje płynące z systemu LEX o zmianie, uchyleniu, czy wejściu w życie nowych przepisów.

Zamów prezentację >>

Bezpieczeństwo i poufność danych

Nadawanie wybranym osobom uprawnień do określonych dokumentów oraz przegląd pełnej historii zmian.

Dzięki temu:

 • Masz pewność, że do określonych zasobów dokumentów mają dostęp wyłącznie uprawnione osoby.
 • Nadajesz wskazanym osobom uprawnienia dostosowane do ich potrzeb.
 • Łatwo odtworzysz proces powstawania dokumentu oraz osoby odpowiedzialne za jego zmiany.
 • Zyskujesz pełną ochronę zgromadzonych dokumentów.
 • Łatwo udowodnisz przed podmiotami weryfikującymi rozliczalność, integralność i dostęp do dokumentów.

Zamów prezentację >>

Łatwy w obsłudze software Legal Compliance dla firm

Zobacz, jakie  dodatkowe wsparcie możesz zyskać dla następujących procesów

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat rozwiązań Legal Compliance?
Umów się na bezpłatną prezentację i poznaj korzyści dla Twojej firmy!
Back To Top