Proces monitorowania i implementacji nowych obowiązków prawnych i regulacyjnych z programem LEX Biznes

Proces monitorowania i implementacji nowych obowiązków prawnych i regulacyjnych obejmuje następujące elementy:

• Oznaczanie alertem aktów prawnych istotnych z punktu widzenia funkcjonowania przedsiębiorstwa.
• Pogłębienie i wybór informacji związanych z nowymi regulacjami prawnymi.
• Zapoznanie się z zakresem i istotą zmian prawnych wyrażonymi w opiniach i komentarzach ekspertów.
• Zarządzanie biblioteką dokumentów niezbędnych do analizy skutków zmian w prawie.
• Komunikacja i opiniowanie dokumentów stanowiących podstawę regulacji wewnętrznych.

Sprawdź co zyskasz, dzięki rozwiązaniom Legal Compliance!

Poznaj możliwości pracy z programem LEX Biznes
 • Alerty

 • Pulpity tematyczne
 • Serwis informacyjny
 • Zarządzanie kontentem
 • Komunikacja w zespole
 • Usługi eksperckie

Alerty na aktach prawnych

Alerty w LEX informują mailem o zdarzeniach dotyczących wybranych aktów prawnych.

Dostępne są dla aktów prawa powszechnego, europejskiego oraz regulacji instytucji nadzorujących rynek.

Dzięki temu:

 • Wdrożysz bezpieczny i skuteczny system monitorowania zmian w prawie.
 • Unikniesz sytuacji przeoczenia nowej lub zmienionej regulacji prawnej istotnej dla Twojej organizacji.
 • Będziesz miał dostęp do zawsze aktualnego rejestru wymagań.
 • Wypełnisz wymagania kontrolne i audytowe.

Zamów prezentację >>

Pulpity tematyczne

Każda zmiana prawa wymaga gruntownej analizy poprzedzającej jej prawidłowe wdrożenie w organizacji.

Pulpity umożliwiają szybki dostęp do dokumentów adresowanych według potrzeb określonych grup odbiorców oraz nowości na temat najświeższych zmian w prawie.

Dzięki temu:

 • Uzyskasz szybki dostęp do wyselekcjonowanych źródeł informacji prawnej związanych z nowymi przepisami i nowościami prawnymi w interesującej się tematyce.
 • Oszczędzisz czas na wyszukanie dokumentów interpretujących nowe przepisy prawne.
 • Poznasz komentarze i opinię ekspertów w przedmiocie nowego prawa.
 • Możesz dostosować zawartość pulpitu do swoich indywidualnych potrzeb.

Zamów prezentację >>

Prawo.pl

Serwis informacyjny zawierający najświeższe newsy prawne, wywiady, opinie i komentarze ekspertów oraz najnowsze orzeczenia polskich i unijnych sądów. Prowadzony przez zespół doświadczonych dziennikarzy, nagradzany m.in. za innowacyjność i wspieranie biznesu.

Dzięki temu:

 • Zapoznasz się z zakresem nowych regulacji i lepiej przełożysz je na wdrożenie w Twojej organizacji.
 • Poznasz opinię ekspertów nt. spodziewanych skutków wdrożenia nowych regulacji.
 • Lepiej zrozumiesz istotę i zakres nowych wymagań prawnych.
 • Informacje z Prawo.pl pogłębiasz bezpośrednio przechodząc do LEX-a.
 • Otrzymujesz praktyczne wsparcie i argumenty pomagające stworzyć wewnętrzne regulacje.

Zamów prezentację >>

Zarządzanie kontentem prawnym

Wdrożenie nowych obowiązków prawnych w organizacji wymaga należytego udokumentowania interpretacji nowych przepisów. Należy zapewnić sobie łatwy dostęp do źródeł informacji prawnej wykorzystanych w procesie implementacji nowego prawa.

Warto stale monitorować, w jaki sposób dane zagadnienie prawne jest interpretowane w różnych źródłach. Służy temu Aktówka będąca częścią LEX Cloud.

Dzięki temu:

 • Utworzysz samodzielnie system zbiorów dokumentów prawnych w układzie odpowiadającym Twoim potrzebom.
 • Do kluczowych problemów prawnych otrzymasz zawsze aktualny zbiór dokumentów (gotowe listy wyników wyszukiwania).
 • Z interpretacjami pochodzącymi z LEX-a połączysz własne dokumenty dotyczące spraw którymi się zajmujesz.

Zamów prezentację >>

Komunikacja w zespole

Projekty wewnętrznych regulacji wdrażających zmiany prawne zawsze są konsultowane w gronie specjalistów. Płynna komunikacja pomiędzy compliance oficerem a pracownikami poszczególnych działów pozytywnie wpływa na wysoką jakość oraz należyte wdrożenie nowych procedur. Uzgodnienie źródeł interpretacji w drodze współdzielenia dokumentów w zespołach stanowi gwarancję spójnego rozumienia procedowanych zagadnień prawnych.

Dzięki temu:

 • Na bieżąco uzgadniasz i opiniujesz projektowane rozwiązania z osobami zaangażowanymi w proces.
 • Udostępniasz w zespole dokumenty z LEX wykorzystywane w procesie wdrażania nowych obowiązków prawnych.
 • Zapoznajesz się z istotnymi źródłami interpretacji prawa wykorzystanymi w różnych procesach organizacyjnych przez inne działy.
 • Budujesz wspólną bazę wiedzy i interpretacji.

Zamów prezentację >>

Oprócz bogatej bazy informacji prawnej, umożliwiającej interpretację najtrudniejszych zagadnień, LEX oferuje szereg rozwiązań i usług eksperckich:

Łatwy w obsłudze software Legal Compliance dla firm

Zobacz, jakie  dodatkowe wsparcie możesz zyskać dla następujących procesów

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat rozwiązań Legal Compliance?
Umów się na bezpłatną prezentację i poznaj korzyści dla Twojej firmy!
Back To Top