Komunikacja i monitorowanie procesów wewnątrz organizacji w oprogramowaniu GRC Manager

Komunikacja i monitorowanie procesów wewnątrz organizacji obejmuje następujące elementy:

• Komunikacja menadżerów i pracowników
• Ankietowanie

Jak skutecznie definiować i przydzielać zadania pracownikom, m.in. minimalizujących poziom ryzyka oraz wynikających z cyklicznego raportowania ryzyk prawnych?

Sprawdź co zyskasz, dzięki rozwiązaniom Legal Compliance!

Poznaj możliwości pracy z oprogramowaniem GRC Manager
  • Komunikacja wewnętrzna
  • Ankietowanie

Komunikacja wewnętrzna

Jedną z potrzeb zaadresowanych przez system jest usprawnienie wewnętrznej komunikacji. Stanowi ona połączenie dla kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i compliance.

Dzięki temu:

  • Uzyskasz spójność pojęć, przepływu informacji na temat kluczowych ryzyk oraz stopnia zgodności z regulacjami.
  • Poprawisz jakość komunikacji, jej zasięg oraz dostępność.
  • Masz wgląd w historię komunikatów kierowanych do właścicieli procesów wraz z opisem ich reakcji.
  • Udowodnisz należytą staranność działania zespołów zadaniowych.

Zamów prezentację >>

Ankietowanie

Ocena skuteczności systemu compliance i ryzyka coraz częściej oparta jest o mechanizmy samooceny. Podobne podejście wobec podmiotów rynkowych stosują organy nadzoru wymagając obowiązkowej samooceny zgodności z prawem i regulacjami.

Dzięki temu:

  • Wykonasz badania ankietowe wskazanych obszarów ryzyka, procesów i funkcji.
  • Zbadasz zarówno wewnętrznych zespołów, jak i kontrahentów zewnętrznych (bez konieczności dostępu do systemu).
  • Zachowasz anonimowość badania.
  • Znacząco skrócisz etap analizy nawet bardzo dużej ilości danych.

Zamów prezentację >>

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat rozwiązań Legal Compliance?
Umów się na bezpłatną prezentację i poznaj korzyści dla Twojej firmy!
Back To Top