Proces monitorowania zgodności z prawem i regulacjami wewnętrznymi z opogramowaniem GRC Manager

Proces monitorowania zgodności z prawem i regulacjami wewnętrznymi obejmuje następujące elementy:

• Testy zgodności bazujące na listach kontrolnych (checklisty)
• Działania korygujące
• Raportowanie

Jak szybko i precyzyjne monitorować zgodność działania organizacji w obszarze compliance?

Sprawdź co zyskasz, dzięki rozwiązaniom Legal Compliance!

Poznaj możliwości pracy z oprogramowaniem GRC Manager
 • Testy zgodności

 • Checklisty

 • Działania korygujące

 • Raportowanie

Testy zgodności

Wykonuje się z wykorzystaniem list pytań kontrolnych (checklist) utworzonych przez uznanych ekspertów. System umożliwia również tworzenie własnych list pytań kontrolnych.

Listy pytań kontrolnych zawsze mają wskazaną podstawę prawną zarówno w przepisach prawa powszechnego jak i regulacjach wewnętrznych.

Dzięki temu:

 • Uzyskujesz wiedzę i i możesz w prosty sposób określić stopień zgodności procesu z prawem i regulacjami.
 • Szybko adaptujesz wymagania prawne do indywidualnego kontekstu organizacji.
 • Potrafisz podać podstawę prawną lub inne wymaganie o charakterze obligatoryjnym.
 • Szybko identyfikujesz osoby wobec których nie jesteś w stanie kontrolować procesu zgodności ich działania.

Zamów prezentację >>

Listy pytań kontrolnych dostępne są dla następujących obszarów


Działania korygujące

Stopień niezgodności stanowi podstawę do podjęcia decyzji co do ilości, zakresu i skali działań korygujących. System pozwala powierzyć działania korygujące konkretnym osobom w strukturze organizacyjnej.

Dzięki temu:

 • Porządkujesz obowiązki pracowników pod kątem skuteczności wykonania działań.
 • Racjonalnie planujesz „kto”, „co”, „kiedy” i w jaki sposób masz wdrożyć działania.
 • Skutecznie monitorujesz jakość i terminowość działań oraz ich zgodność z regulacjami.
 • Możesz na bieżąco sprawdzać skuteczność procedur zarządzania ryzykiem.
 • Zdobywasz niezaprzeczalne dowody działania na rzecz i w najlepszym interesie organizacji.

Zamów prezentację >>

Raportowanie

System umożliwia szybkie przygotowanie raportów zgodności i niezgodności oraz wgląd w graficzne podsumowanie. System może obsługiwać wiele spółek zależnych w ramach holdingu, co jest korzystne w kontekście wymagań prawnych dla Rad Nadzorczych.

Dzięki temu:

 • W łatwy sposób zidentyfikujesz obszary do poprawy i przygotujesz raport dla kierownictwa.
 • Zapewnisz przejrzysty sposób porównania wyników w czasie.
 • Ułatwisz wykonywanie przekrojowych zestawień dotyczących stopnia wdrożenia regulacji w zakresie m.in. sygnalistów, RODO, MAR, MiFID, MIFIR, PAD, PSD2, AML, czy rekomendacji KNF.
 • Łatwe raportowanie stanie się podstawą podejmowania szybkich i skutecznych decyzji o charakterze zarządczym.

Zamów prezentację >>

Łatwy w obsłudze software Legal Compliance dla firm

Zobacz, jakie  dodatkowe wsparcie możesz zyskać dla następujących procesów
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat rozwiązań Legal Compliance?
Umów się na bezpłatną prezentację i poznaj korzyści dla Twojej firmy!
Back To Top