Proces identyfikacji, analizy i raportowania ryzyka

Proces identyfikacji, analizy i raportowania ryzyka

GRC Manager umożliwia zarządzanie ryzykiem w sposób metodyczny i udokumentowany. Cały proces został oparty o metodyki i standardy międzynarodowe oraz uznane praktyki branżowe i nadzorcze.

Dzięki temu:
• Zgłaszanie ryzyka stanie się codziennym obowiązkiem bez nadmiernych utrudnień czasowych i organizacyjnych.
• Wykażesz, że wszyscy właściciele procesów na bieżąco identyfikują i analizują ryzyko.
• Przygotujesz rejestr ryzyka.
• Ułatwisz całościową ocenę profilu, charakterystyki i zmienności ryzyka w czasie.
• Łatwo wygenerujesz mapę ryzyka.

Sprawdź co zyskasz, dzięki rozwiązaniom Legal Compliance!

Poznaj możliwości pracy z oprogramowaniem GRC Manager
 • Zgłaszanie ryzyka

 • Okresowa ocena ryzyka

 • Rejestr ryzyka

 • Mapa ryzyka

 

Proste i szybkie zgłaszanie ryzyka dzięki intuicyjnym formularzom

 • Jeśli zmiana w prawie wiąże się ze zmianą regulacji wewnętrznej użytkownik zaznacza odpowiednią opcję i wkleja link do danej regulacji w LEX Baza Dokumentów, który stanowi jedną z integralnych elementów rozwiązań Legal Compliance.
 • Istnieje możliwość powiązania konkretnego ryzyka z procesami w organizacji zdefiniowanymi na etapie wdrożenia systemu.

Zamów prezentację >>

 

Przejrzysta analiza i szybkie opracowanie okresowej oceny ryzyka

 • Elastyczna skala ryzyka- może być dostosowana do obowiązującej w danej organizacji.
 • System przewiduje etapowy model zatwierdzania oceny ryzyka dostosowany do procesu zarządzania ryzykiem w organizacji.

Zamów prezentację >>

 

Rejestr ryzyka i jego całościowa ocena

 • Ustawienia widoku, możliwość sortowania wg każdej kolumny oraz wygodne filtry ułatwiają pracę w rejestrze.
 • Zdefiniowany i posortowany widok może być wyeksportowany do arkusza kalkulacyjnego.
 • Bezpośrednie przejście do podstawy prawnej w SIP LEX.
 • Personalizacja przez ustawiania widoczności poszczególnych kolumn w rejestrze.
 • System automatycznie wiąże ryzyka wynikające z tej samej podstawy prawnej.

Zamów prezentację >>

 

Szybkie tworzenie mapy ryzyka

 • Generowanie mapy ryzyka z oznaczeniem ryzyka pierwotnego i rezydualnego w zdefiniowanych obszarach.
 • Mapa ryzyka generuje się w formacie pliku xls.

Zamów prezentację >>

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat rozwiązań Legal Compliance?
Umów się na bezpłatną prezentację i poznaj korzyści dla Twojej firmy!
Back To Top