O czasopiśmie
Miesięcznik „Przegląd Podatkowy” jest wydawany od 1991 r.

Po 30 latach obecności na rynku jest rozpoznawany w środowisku zarówno akademickim, jak i praktyków jako wiodący i najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspokajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów.

Za publikację na łamach „Przeglądu Podatkowego” Autor otrzymuje 40 pkt
(zgodnie z załącznikiem do komunikatu Ministra Nauki z 5.01.2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.).

Czasopismo jest ujęte w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

Artykuły publikowane w „Przeglądzie Podatkowym” prezentują najwyższy poziom merytoryczny. Zawarte w czasopiśmie publikacje cechuje dogłębna analiza omawianych zagadnień, Autorzy artykułów są znanymi i cenionymi ekspertami w swoich dziedzinach. Są to wykładowcy katedr prawa podatkowego i prawa finansowego wyższych uczelni, doradcy podatkowi, prawnicy specjalizujący się w prawie podatkowym, sędziowie sądów administracyjnych oraz pracownicy organów podatkowych.

Artykuły są pogrupowane w działach dotyczących poszczególnych podatków. Wiodący (tytułowy) artykuł numeru publikowany jest jako „Temat miesiąca”. Odrębny dział poświęcony jest orzecznictwu, zawiera on przegląd orzecznictwa polskich sądów administracyjnych i wyroków Trybunału Sprawiedliwości, a także obejmuje glosy do orzeczeń tych sądów. Szczególną wartość opracowań orzeczeń sądowych TS zamieszczanych na łamach „Przeglądu Podatkowego” stanowi omówienie znaczenia tych rozstrzygnięć w kontekście odpowiednich krajowych regulacji prawa podatkowego.

Misją czasopisma jest publikowanie artykułów, które stanowią analizy spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych. Tego rodzaju publikacje zachęcają do dyskusji w formie polemik i przyczyniają się do pogłębionej prezentacji tematu, z różnych punktów widzenia.

Każdy z artykułów publikowanych w czasopiśmie podlega recenzowaniu metodą single blind peer review. Recenzje przygotowują zarówno członkowie kolegium redakcyjnego „Przeglądu Podatkowego”, jak i recenzenci zewnętrzni.

W składzie kolegium redakcyjnego „Przeglądu Podatkowego” znajdują się osoby, które są autorytetami w dziedzinie prawa podatkowego, są to zarówno pracownicy naukowi, jak i praktycy.

W „Przeglądzie Podatkowym” są także publikowane zapowiedzi i relacje z ważnych konferencji, sympozjów i innych wydarzeń związanych z funkcjonowaniem środowiska doradców podatkowych.

Jubileusz z okazji 30-lecia "Przeglądu Podatkowego" - zobacz więcej >>

zadady-etyczne
Zasady etyczne
Zapoznaj się z zasadami etycznymi dotyczącymi publikacji czasopism naukowych, zasad etycznych obowiązujących autorów, obowiązki redakcji oraz obowiązki recenzentów.
Zasady zgłaszania
Zasady zgłaszania materiałów
Poniższy dokument przedstawia szczegółowe wymogi, jakie powinny spełniać teksty nadsyłane do redakcji miesięcznika "Przegląd Podatkowy", a także zasady ich publikacji.
Procedura recenzyjna
Procedura recenzyjna
Szczegółowe zasady procedury recenzyjnej obowiązujące w „Przeglądzie Podatkowym”

Redakcja

Kolegium redakcyjne

Adam Bącal
Sędzia NSA
Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewodniczący Wydziału I Izby Finansowej. Autor wielu artykułów i publikacji z zakresu podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej, współautor wielu publikacji książkowych. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Podatkowych (IATJ). Członek Kolegium Redakcyjnego Przeglądu Podatkowego.
Iwona Kaczorowska
Redaktor naczelna
Redaktor naczelna „Przeglądu Podatkowego”. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
Sławomir Krempa
Doktor nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (w zakresie fuzji i przejęć). Licencjonowany doradca podatkowy. Partner w dziale doradztwa prawno-podatkowego PwC. Autor książki oraz wielu artykułów dotyczących podatkowych aspektów procesów restrukturyzacyjnych. Członek kolegium redakcyjnego Przeglądu Podatkowego.
Sylwester Marciniak
Sędzia NSA
Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, po odbyciu aplikacji sądowej i zdaniu egzaminu sędziowskiego orzekał w wydziale cywilnym i ksiąg wieczystych w sądzie rejonowym, a następnie w wydziale cywilno-odwoławczym sądu okręgowego.
Małgorzata Militz
Doradca podatkowy
Doradca podatkowy, ekspert z zakresu VAT. Specjalizuje się w bieżącym doradztwie podatkowym z zakresu VAT, jak i postępowaniach podatkowych (reprezentuje klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi). Pełnomocnik w sprawach VAT przed Trybunałem Sprawiedliwości. Autorka wielu publikacji książkowych z tematyki VAT, wielu artykułów w profesjonalnej prasie podatkowej.
Wojciech Morawski
Profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
ORCID: 0000-0002-2396-9434

Kierownik Katedry Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pełni też funkcję pełnomocnika Dziekana WPiA ds. kierunku Doradztwo Podatkowe oraz zastępcy kierownika Ośrodka Studiów Fiskalnych UMK, który współtworzył.
Beata Olędzka
Sekretarz redakcji
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła także Podyplomowe Studia Prawa Podatkowego i Podatków na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie jako redaktor i sekretarz redakcji uzyskane podczas pracy w Wolters Kluwer Polska.
Andrzej Taudul
Doradca podatkowy
Doradca podatkowy w Andrzej Paczuski, Andrzej Taudul, Piotr Korszla, Maciej Grochulski Doradcy Podatkowi Spółka Partnerska. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

Rada naukowa

 • prof. dr hab. Paweł Borszowski
  Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Bogumił Brzeziński (Przewodniczący Rady naukowej)
  Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic
  Uniwersytet Śląski, Katowice
 • prof. dr hab. Andrzej Gomułowicz
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 • prof. dr hab. Hanna Litwińczuk
  Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski
  Uniwersytet Szczeciński

Recenzenci

W gronie recenzentów artykułów publikowanych na łamach miesięcznika „Przegląd Podatkowy” w 2023 r. byli:

 • Adam Bącal
  sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • dr Dagmara Dominik-Ogińska
  wiceprezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
 • dr hab. Hanna Filipczyk
  adiunkt badawczy na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
 • dr Sławomir Krempa
  doradca podatkowy
 • dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dariusz M. Malinowski
  doradca podatkowy
 • sędzia NSA Sylwester Marciniak
  sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • Małgorzata Militz
  doradca podatkowy
 • dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Jowita Pustuł
  Uniwersytet Jagielloński
 • dr Beata Rogowska-Rajda
  Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Dariusz Strzelec, prof. UŁ
  Uniwersytet Łódzki
 • Andrzej Taudul
  doradca podatkowy

Kontakt

Kontakt
Aby uzyskać więcej informacji o czasopiśmie, skontaktuj się z Redakcją

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]

 

Zamów prenumeratę Przeglądu Podatkowego
Back To Top