Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła także Podyplomowe Studia Prawa Podatkowego i Podatków na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie jako redaktor i sekretarz redakcji uzyskane podczas pracy w Wolters Kluwer Polska. Obecnie pełni funkcję sekretarza redakcji w dziale publikacji periodycznych i jest odpowiedzialna za wydanie miesięcznika „Przegląd Podatkowy” oraz kwartalnika „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej”.


No Related Media found.
Back To Top