Doktor nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (w zakresie fuzji i przejęć). Licencjonowany doradca podatkowy. Partner w dziale doradztwa prawno-podatkowego PwC. Autor książki oraz wielu artykułów dotyczących podatkowych aspektów procesów restrukturyzacyjnych. Członek kolegium redakcyjnego Przeglądu Podatkowego.

Wykaz publikacji:

Publikacje książkowe:
S. Krempa [w:] Nowe narzędzia prawne w podatkach dochodowych i majątkowych; poprawa efektywności systemu podatkowego, red. B. Brzeziński, red. K. Lasiński-Sulecki, red. W. Morawski, Warszawa 2018
S. Krempa [w:] Orzecznictwo w sprawach podatkowych. Komentarze do wybranych orzeczeń (edycja 2017), red. B. Brzeziński, red. W. Morawski, red. J. Rudowski, Warszawa 2017
S. Krempa [w:] Orzecznictwo w sprawach podatkowych. Komentarze do wybranych orzeczeń, red. B. Brzeziński, red. W. Morawski, Warszawa 2016

Publikacje w recenzowanym czasopiśmie naukowym:
S. Krempa, P. Woźniakiewicz, Niedostateczna kapitalizacja – zasady zaliczania odsetek do kosztów uzyskania przychodów od 2015 r., cz. 2. Metoda alternatywna oraz przepisy międzyczasowe „Przegląd Podatkowy” 2015/1
S. Krempa, P. Woźniakiewicz, Niedostateczna kapitalizacja – zasady zaliczania odsetek do kosztów uzyskania przychodów od 2015 r., cz. 1. Metoda podstawowa, „Przegląd Podatkowy” 2014/12
S. Krempa, M. Wróblewski, Kapitalizacja odsetek a obowiązek pobrania podatku zryczałtowanego przed 1 stycznia 2007 roku, „Przegląd Podatkowy” 2007/3
S. Krempa, Skutki podatkowe sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, cz. II, „Przegląd Podatkowy” 2002/9
S. Krempa, Skutki podatkowe sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, cz. I, „Przegląd Podatkowy” 2002/8

No Related Media found.
Back To Top