Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewodniczący Wydziału I Izby Finansowej. Autor wielu artykułów i publikacji z zakresu podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej, współautor wielu publikacji książkowych. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Podatkowych (IATJ). Członek Kolegium Redakcyjnego Przeglądu Podatkowego.

Wykaz publikacji:

Publikacje książkowe:
Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych, red. nauk. W. Nykiel, red. nauk. A. Zalasiński, Warszawa 2014
M. Militz, D. Dominik-Ogińska, A. Bącal, M. Bącal, Orzecznictwo ETS a polska ustawa o VAT, Wrocław 2009 (i kolejne wydania – aktualizacje 2010, 2011, 2012, 2013)
Polskie prawo podatkowe a prawo unijne. Katalog rozbieżności, red. nauk. B. Brzeziński, red. nauk. D. Dominik-Ogińska, red. nauk. Adam Zalasiński, Warszawa 2015

Publikacje w recenzowanym czasopiśmie naukowym:

A. Bącal, D. Dominik, M. Militz, P. Ogiński, Zasady dotyczące podatku od towarów i usług, „Przegląd Podatkowy” 2009/11


Back To Top