Doradca podatkowy w Andrzej Paczuski, Andrzej Taudul, Piotr Korszla, Maciej Grochulski Doradcy Podatkowi Spółka Partnerska. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Doświadczenie zawodowe zdobył pracując w Ministerstwie Finansów oraz w firmach z tzw. Wielkiej Czwórki: Price Waterhouse, Arthur Andersen oraz PricewaterhouseCoopers, gdzie pełnił funkcję lidera zespołu zajmującego się podatkiem personalnym. W swojej praktyce zawodowej świadczył usługi na rzecz kadry zarządzającej i menadżerskiej największych polskich firm. Członek kolegium redakcyjnego Przeglądu Podatkowego.

Wykaz publikacji:
A. Taudul, D. Widzyk, Czy można doradzać samemu sobie? Podsumowanie poglądów na temat dopuszczalnych form podatkowego podziału wynagrodzenia osoby fizycznej pełniącej jednocześnie funkcję członka zarządu i zewnętrznego doradcy spółki, „Przegląd Podatkowy” 2018/10
M. Marecki, A. Taudul, Pakiety medyczne – czy to już koniec wątpliwości?, „Przegląd Podatkowy” 2012/1
A. Taudul, Opodatkowanie pakietów medycznych, „Przegląd Podatkowy” 2010/8
A. Taudul, Opodatkowanie niektórych świadczeń pracowniczych – problemy praktyczne, „Przegląd Podatkowy” 2008/4

No Related Media found.
Back To Top