Prawo29 listopada, 2021

Dyrektor liderem zmiany - Małgorzata Jas

W myśl Prawa oświatowego w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektor szkoły powinien inspirować nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów. Jest więc liderem zmiany.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2021/11

W artykule Kultura innowacyjności zwracam uwagę, że działanie innowacyjne nie powinno być jednorazowym popisem, a stać się procesem wprowadzania długofalowych zmian w szkole, wskazuję też etapy wdrażania takiej innowacyjnej zmiany. Natomiast w tym tekście koncentruję się na dyrektorze, który jest jej liderem.

Tworzenie innowacji wymaga umiejętnego przywództwa. Lider zmiany (dyrektor, nauczyciel) prowadzi zespół innowatorów w dużym stopniu w nieznane. Ludzie mają wprawdzie wizję punktu docelowego, ale istotą ich podróży jest przede wszystkim ciekawość poznawcza, odkrywanie ciekawych szczegółów na trasie, otwartość na nieprzewidywalne zjawiska, odwaga w przekraczaniu granic, akceptacja niespodzianek.

W każdej organizacji czy placówce funkcjonują osoby, które najczęściej otrzymują (lub samoistnie przyjmują) rolę liderów (agentów) zmiany, polegającą na optymalizowaniu funkcjonowania zespołu ją wdrażającego poprzez dostarczanie potrzebnych środków i narzędzi oraz organizowanie pracy zespołowej (zebrania robocze, rozwiązywanie problemów w grupie itp.). Czasami są też mentorami lub trenerami. Czuwają nad postępem prac, nierzadko są pośrednikiem między zespołem i resztą pracowników firmy, których wdrażane zmiany dotyczą.


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top