Prawo05 marca, 2021

Dyrektor Szkoły 03/2021

Dawno minęły czasy, gdy nauczaniem zajmowali się przede wszystkim mężczyźni. Od wielu dekad obserwujemy stały wzrost liczby kobiet pracujących w oświacie, zarówno w Polsce, jak i na świecie. W naszym kraju panie stanowią ponad 80% kadry nauczycielskiej.

Najwięcej jest ich w edukacji elementarnej, zdecydowanie przeważają też w szkołach średnich. Proces feminizacji szkolnictwa ma również swoje przełożenie na stanowiska kierownicze i zarządcze – z roku na rok wzrasta liczba kobiet pełniących funkcje dyrektorskie w szkołach i placówkach oświatowych.

Pomimo odchodzenia od podziału zawodów na żeńskie i męskie wciąż profesje zdominowane przez kobiety utożsamia się z niższym wynagrodzeniem i mniejszym znaczeniem. Te negatywne stereotypy są mocno zakorzenione w wielu społeczeństwach, istnieją jednak przykłady pokazujące trend przeciwny. Kraje takie jak Finlandia, Irlandia i Korea Południowa udowadniają, że niezależnie od struktury zatrudnienia ze względu na płeć praca nauczycielska może cieszyć się dużym szacunkiem. Jej ranga i prestiż związane są bowiem przede wszystkim ze stawianymi adeptom tego zawodu dużymi wymaganiami oraz idącymi za nimi autonomią i wysokim wynagrodzeniem.

Ważne są jednak nie tylko rozwiązania systemowe. Bez oddolnych działań trudno oczekiwać trwałej zmiany społecznej. – Niestety, my kobiety często przyczyniamy się do postrzegania nas lub traktowania w sposób obniżający naszą wartość – zauważa w artykule Dzień Kobiet dr Danuta Elsner. Co zatem możemy zrobić, by docenić siebie i swoje osiągnięcia, jaki wpływ mają na to zwyczaje oraz unormowania językowe, jak radzić sobie ze stereotypami odnoszącymi się do płci, a także jak wpływać na kształtowanie odpowiednich postaw wśród naszych uczniów i uczennic – to kwestie, z którymi mierzą się autorzy marcowego Niezbędnika traktującego o kobiecej stronie edukacji.

Spis treści DS.03.2021

Polityka edukacyjna
Debata nad zmianami na egzaminach Bogdan Bugdalski

Co w prawie piszczy
Zmiany w zamówieniach publicznych Stanisław Szelewa
Nieobecność nieusprawiedliwiona Barbara Tomaszewska

Barwy zarządzania
Nadzór pedagogiczny w czasie pandemii Izabela Suckiel
Teatr elementem tożsamości szkoły Małgorzata Nowak 
Innowacja teatralna w liceum – rozmowa z Ewą Dziekan-Feliksiak Danuta Elsner

Niezbędnik Dyrektora – Kobieca strona edukacji
Stereotypy w oświacie Tomasz Kozłowski 
Stosowanie feminatywów Cezary Atelak
Dzień Kobiet Danuta Elsner

Pracownia pedagogiczna
Próby samobójcze nastolatków Mariusz Z. Jędrzejko
Trudny powrót do szkoły Anna Klimowicz
Materiały dla nauczycieli
Depresja nastolatków
Zapobieganie depresji

Praktyczna Akademia Zarządzania
Tutoring jako spotkanie Beata Karpińska-Musiał, Magdalena Panońko

Nowe technologie
Przejście z trybu on-line w off-line Maciej Frasunkiewicz

Super Dyrektor Szkoły
Młodzi zawodowcy Anna Satel

Inspiracje Dyrektora
Uczeń w kryzysie
Porozmawiajmy o poprawnej polszczyźnie
Osobowość edukacji – Marta Florkiewicz-Borkowska
Eurolekcje on-line
Bezpieczni w internecie
Do przeczytania, zobaczenia, posłuchania…
Słaba konkurencyjność Polski
Przekształć swoją pracę

Kuluary oświaty
Maile do młodej dyrektorki
O wiosennym przesileniu Małgorzata Nowak
Subiektywnie o edukacji
Uczmy Berejczyków Marcin Dębiński

Aktualności
Pomoc po edukacji zdalnej
Ruszyły szczepienia nauczycieli
Terminy rekrutacji do szkół
Fachowcy potrzebni na rynku pracy
Nowe zawody w klasyfikacji
Ranking liceów i techników
NIK o bezpieczeństwie w szkołach
Dwa konkursy UODO dla szkół
Zaproszenie na konferencję oświatową
Kwietniowi Antypiraci
Szkoła wolna od ideologii
Rekomendacje interesariuszy „Lekcji:Enter”

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top