Prawo09 listopada, 2021

Dyrektor Szkoły 11/2021

Sytuacja pandemii w sposób szczególny pokazała nam, że czasami stosowanie nowych rozwiązań programowych, metodycznych i organizacyjnych skutecznie wymuszają zewnętrzne okoliczności. Jednak aby nasza szkoła mogła się rozwijać, konieczne jest stałe inicjowanie (najlepiej oddolnie) i wdrażanie potrzebnych zmian. W listopadowym Niezbędniku podpowiadamy, jak tworzyć kulturę innowacyjności oraz co robić, by – jak pisze Małgorzata Jas – przedsięwzięcie uznane w szkole za innowację nie było fajerwerkowym, spektakularnym popisem atrakcyjnych zdarzeń, a stało się „powerbankiem” wzmacniającym procesy ukierunkowane na jakościowe zmiany, których ostatecznymi beneficjentami i najważniejszym podmiotem są uczniowie.

Zbliżająca się kolejna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości oraz realizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki program „Poznaj Polskę”, zakładający 80% dofinansowania szkolnych wycieczek związanych ze wskazanymi przez resort priorytetowymi obszarami edukacyjnymi, prowokują do zadania sobie pytania, w jaki sposób realizujemy edukację patriotyczną w naszych placówkach. Powinna ona być przedmiotem zaplanowanych, różnorodnych działań integrujących społeczność szkolną wokół wspólnych wartości. Jak wygląda to w praktyce, sprawdził dr Krzysztof Zajdel, pytając dyrektorów o metody wzmacniania w ich szkołach postaw patriotycznych uczniów.
Podejmując temat patriotyzmu, nie sposób pominąć kwestii bezpieczeństwa i polityki migracyjnej oraz naszych postaw wobec osób, które przybywają do Polski w poszukiwaniu lepszej przyszłości. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że współczesne migracje mają globalny zasięg oraz masowy charakter i będą narastać w najbliższych latach. Dlatego mimo iż są to kwestie skomplikowane i kontrowersyjne, warto poruszać je również w szkole, np. podczas  lekcji wychowawczych. Pomocna w realizacji tego zadania może być lektura artykułu Anny Klimowicz Jak rozmawiać o uchodźcach? oraz reportażu Włodzimierza Kalety Uczniowie cudzoziemscy.

Spis treści DS.11.2021

Niezbędnik Dyrektora – Innowacje w szkole
O innowacjach w edukacji Magdalena Bogusławska
Kultura innowacyjności Małgorzata Jas
Dyrektor liderem zmiany Małgorzata Jas
Systemowe zarządzanie innowacją Maciej Pabisek

Co w prawie piszczy
Nowe zasady nadzoru Piotr Gąsiorek
Ochrona sygnalistów Katarzyna Abramowicz, Ludmiła Wojtkowiak
Karta Nauczyciela czy Kodeks pracy? Barbara Tomaszewska

Polityka edukacyjna
Zmiany w statusie nauczyciela Bogdan Bugdalski
Wspólna odpowiedzialność Jarosław Kordziński

Barwy zarządzania
Dyrektorzy o wychowaniu patriotycznym Krzysztof Zajdel

Nowe technologie
Zagrożenia seksualne w sieci Maciej Frasunkiewicz

Pracownia pedagogiczna
Akcja ciałoakceptacja Anna Kamińska
Jak rozmawiać o uchodźcach? Anna Klimowicz
Uczniowie cudzoziemscy Włodzimierz Kaleta
Materiały dla nauczycieli

Edukacja klimatyczna
Kształcenie kompetencji

Akademia Rozwoju Szkoły
Przywództwo nastawione na uczenie się Przemysław Kluge

Inspiracje Dyrektora
Akcja „Spoć się!”
Porozmawiajmy o poprawnej polszczyźnie
Osobowość edukacji – Wojciech Starzyński
Trudny powrót do szkoły
Do przeczytania, zobaczenia, posłuchania…
Odbudować relacje
Wszystkie nasze strachy

Kuluary oświaty
Maile do młodej dyrektorki

O edukacyjnych marzeniach Małgorzata Nowak
Subiektywnie o edukacji
Pedagogika pozytywna Grzegorz Ćwiertniewicz

Aktualności
Mamy Super Dyrektorów!
Rząd chce utrzymać naukę stacjonarną
Pensum większe o 4 godziny
Mamy trzy medale na EuroSkills
Ruszyło pierwsze minicentrum nauki
Zawodówki będą kształcić lekarzy?
Tylko 7% nauczycieli ma mniej niż 30 lat
Konkurs dla klas na film taneczny
Polonista z Myślenic Nauczycielem Roku
„Laboratoria Przyszłości”
2022 Europejskim Rokiem Młodzieży?
Połowa uczniów nie chce powrotu lekcji on-line

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top