milieucoördinator
Compliance29 november, 2021

Milieucoördinatoren ervaren onvoldoende betrokkenheid van directie bij transitie naar ISO 14001

Hieronder volgt het resultaat van een kleine bevraging bij 30 milieucoördinatoren uit verschillende sectoren om na te gaan of de probleempunten bij certificatie van de nieuwe norm ISO14001:2015 uit externe audits overeenkomen met wat de milieucoördinatoren hiervan denken.

Problemen bij transitie naar ISO 14001:2015

Wat kunnen we hieruit leren?

  1. Bepaalde elementen zoals contextanalyse en risicoanalyse worden dikwijls als een gelijkaardig probleem aanzien.
  2. Elementen zoals competentiemanagement van bijvoorbeeld medewerkers onder gezag, het bepalen van de scope, de communicatie van de prestaties van het milieumanagementsysteem of de volledigheid van de directiebeoordeling worden niet of weinig benoemd door de milieucoördinatoren, maar komen wel naar voor als probleempunten bij de externe audits.
  3. Het belangrijkste probleem voor de milieucoördinatoren bij de invoering van de nieuwe norm ISO 14001:2015 is de betrokkenheid van het management bij de transitie en dit komt minder naar voor bij externe audits.
  4. Ook de levenscyclusbenadering komt voor de milieucoördinatoren dikwijls aan bod als problematisch, waarbij regelmatig als terugkomend probleem wordt ervaren: hoe ver moeten we hierin gaan, wanneer zal de externe auditor hiermee tevreden zijn, hoe moeten we dit opnemen in de milieuaspectenanalyse? Dit merk ik ook op tijdens de externe audits.
  5. Een ander belangrijk probleem is de kennis over de nieuwe norm en het ontbreken van de procesbenadering.
  6. Nieuwe systeemelementen als contextanalyse of stakeholdersanalyse komen uit de bevraging aan de milieucoördinatoren - en dit is verrassend - niet naar voren als belangrijkste problemen bij de transitie van de oude normversie naar de nieuwe normversie. De implementatie en de communicatie moet ook wat aandacht krijgen, evenals voldoende tijd krijgen voor de transitie.

Conclusie

De directie moet sterker betrokken zijn bij het transitieproces. Mogelijks voelen sommige milieucoördinatoren zich wat aan hun lot overgelaten bij de transitie naar de nieuwe normversie ISO 14001:2015.

De levenscyclusbenadering (LCB) en de risicobenadering (RB) zijn nieuw voor de milieucoördinatoren en ze weten niet goed hoe ze dit kunnen aanpakken in hun organisatie. Ook kennisdeling is een belangrijk gegeven: milieucoördinatoren willen meer kennisdeling, ook over de nieuwe norm ISO 14001:2015. Sectororganisatie, opleidingsinstellingen en verenigingen van milieucoördinatoren kunnen hierop inspelen.

Auteur: Jan Dillen / senTRAL

Hoe implementeert u de ISO 45001 norm in uw bedrijf? Ontdek het in deze whitepaper
Back To Top