Dé centrale databank voor milieucoördinatoren

senTRAL Environment helpt milieucoördinatoren om vol vertrouwen keuzes te maken en aan alle milieuverplichtingen te voldoen.

In de databank vindt u essentiële informatie over milieueffectrapportage, ruimtelijke ordening, bodemafval, en veel meer. U krijgt toegang tot up-to-date milieuwetgeving met duiding van experts en gaat meteen aan de slag met praktische documenten.

Jaarlijks volgt u tot 7 webinars rond actuele topics - die webinars zijn inbegrepen in uw abonnement. Zo blijft u bij met ontwikkelingen in uw sector en behaalt u bijhorende bijscholingsattesten.

senTRAL Environment maakt uw werk dus stukken eenvoudiger: u doorzoekt en bewaart relevante informatie rond talrijke milieuthema’s op één centrale plek. Dankzij een veelheid aan betrouwbare bronnen ontrafelt u elk milieuvraagstuk in een handomdraai. Met uw persoonlijke wetgevingsregister bewaakt u tot slot altijd het overzicht op uw compliance!

senTRAL Environment: uw schat aan milieu-informatie

Thema

Bronnen

Functie-inhoud milieucoördinator:
taken, aansprakelijkheid, statuut & verzekering
Wetgeving
Vlarem I, II en III, KB met betrekking tot ruimtelijke ordening, milieubeheer,
omgevingsvergunning, afvalbeheer, vervoer gevaarlijke stoffen, energiebeleid …
Milieubeleid, toezicht & controle:
milieuhandhaving, milieuadministraties
Commentaar op wetgeving & rechtspraak:
met toelichtingen over wettelijke verplichtingen, taken en verantwoordelijkheden 
én technische antwoorden op praktische vragen
Energie, bodem, water, lucht, geluid:
saneringstechnieken, meettechnologie, parameters verontreiniging, strategieën, preventie

Praktijkinformatie:
praktische en invulbare werkdocumenten: JAP, GPP, checklists, werkpostfiches, veiligheidsinstructiekaarten, pictogrammen, affiches, instructievideos, toolboxmeetings, …

Aansprakelijkheid & verzekeringen:
risico's verzekeren, milieuschade
Risicoanalyses:
handige vooringevulde RA [cases]
Audits & milieuzorg:
milieubeheersystemen, milieu- & decretale audit,
duurzaam ondernemen, Best Beschikbare Technieken
Normen:
de volledige tekst van de meest gebruikte normen voor veiligheid, welzijn, milieu en elektriciteit
Gevaarlijke stoffen:
GHS & CLP, opslag & transport, REACH, veiligheidsrapport
Webinars
actuele topics, met bijscholingsattest

Heffingen, subsidie & steunmaatregelen,vergunningen:
milieu & stedenbouwkundig, milieuvoorwaarden, sectorale voorwaarden,
milieueffectenrapport

Nieuws:
wetswijzigingen, nieuwe technieken, nieuwe inzichten
Afval & materialen:
parameters verontreiniging, meettechnologie, herkomst & verwerking
 
Probeer senTRAL Environment gratis
Back To Top