compliance
Compliance04 september, 2020

De 10 meest voorkomende knelpunten bij externe audits

Waar loopt het vaak fout bij transitie naar ISO 14001:2015?

10 grootste knelpunten bij certificatie

Het onvoldoende uitwerken van de communicatie met belanghebbenden op het gebied van milieu. Dit is één van de tekortkomingen die bij diverse organisaties regelmatig terugkeren tijdens certificatie-audits volgens de nieuwe ISO 14001:2015.

We lijsten de 10 grootste knelpunten even voor u op:

  1. De contextanalyse is te beperkt uitgevoerd via de PEST-methode en de koppeling met milieu is onvoldoende.
  2. De noden en verwachtingen van de belanghebbenden (bv. klanten, leveranciers...) zijn veelal zeer algemeen, niet altijd relevant en ze lopen qua significatie vaak nogal sterk uiteen. Dit moet dan ook tot uiting komen in de analyse van de belanghebbenden.
  3. De communicatie met de belanghebbenden op gebied van milieu is onvoldoende uitgewerkt. Er is geen communicatie met de belanghebbenden over de milieuprestaties.
  4. Er is niet of onvoldoende voorzien in het milieumanagementsysteem wie, wanneer de scope (her)evalueert.
  5. Er wordt enkel gekeken naar risico’s en opportuniteiten worden vergeten. Het is voor de milieucoördinatoren dikwijls onduidelijk dat de risicobenadering de preventieve maatregelen, opheft. De milieucoördinatoren hebben onvoldoende inzicht in de verschillen tussen de risico’s eigen aan de context, de risico’s op procesniveau en de risico’s op operationeel niveau via de milieuaspectenanalyse.
  6. De levenscyclusbenadering is ontbrekend of beperkt zich in de milieuaspectenanalyse. Er is geen levenscyclusbenadering bij ontwerp en ontwikkeling, aankoop, verpakking, transport, end-of-life.
  7. Competentiemanagement is onvoldoende aanwezig. De competenties van de werknemers onder gezag, contractoren en aannemers zijn niet voorzien in het milieumanagementsysteem. Kennismanagement is niet of beperkt ingevuld. Het volstaat niet om het personeel te trainen en op te leiden. Kennismanagement is meer dan opleiding en vorming.
  8. De processen zijn onvoldoende gedefinieerd. De interne audits zijn te veel inspecties van afdelingen en niet van processen. De interne auditoren hebben onvoldoende kennis van de nieuwe norm. Er zijn geen of onvoldoende interne audits uitgevoerd volgens de nieuwe norm.
  9. Niet alle punten in de directiebeoordeling komen aan bod. Dit geldt specifiek voor de evaluatie van de acties naar aanleiding van risico’s en opportuniteiten of de wijzigingen in noden en verwachtingen van de belanghebbenden.
  10. Wie, wat, waar, wanneer communiceert en dit zowel in- als extern, is onvoldoende voorzien in het milieumanagementsysteem.

Bron: Jan Dillen / senTRAL

Over Wolters Kluwer

Wolters Kluwer is een wereldwijde leider op het gebied van professionele informatie, softwareoplossingen en diensten voor de gezondheids-, belasting- en boekhoudsector, governance, risk & compliance en wet- en regelgeving. Wij helpen onze klanten om elke dag kritische beslissingen te nemen door deskundige oplossingen te bieden die diepgaande domeinkennis combineren met gespecialiseerde technologie en diensten.