Collega's bespreken de ISO audit
Compliance04 september, 2020

Hoe ervaren preventieadviseurs veiligheidsmanagement volgens de ISO-normen?

Een bevraging bij een dertigtal preventieadviseurs die werken volgens ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45001 legt een aantal pijnpunten bloot. Lees meer en anticipeer beter op de uitdagingen van veiligheidsmanagementsystemen.

Wat ervaren preventieadviseurs als probleem bij veiligheidsmanagement?

Als belangrijkste probleem bij de invoering van een veiligheidsmanagementsysteem melden de preventieadviseurs een gebrek aan kennis. Kennis over de inhoud van een veiligheidsmanagementsysteem en de normen kan volgens hen beter. Dat tekort aan kennis wordt ook zo ervaren door de externe adviseurs bij de verschillende departementen.

Daarnaast is er voor de preventieadviseur veelal een gebrek aan tijd om de evoluties in de managementsysteemnormen door te nemen. De lat ligt namelijk steeds hoger. De managementsysteemnormen vragen een nieuwe mindset van de organisatie, maar ook van de preventieadviseur. Elementen die de preventieadviseurs aangeven, zijn onder andere:

De integratie van het veiligheidsmanagementsysteem in de organisatie en in het kwaliteit- en milieumanagementsysteem, wordt ook ervaren als een probleem. Preventieadviseurs spreken onder andere over:

  • onvoldoende draagvlak in de organisatie;
  • onvoldoende betrokkenheid door de hiërarchische lijn;
  • onvoldoende motivatie;
  • weinig planmatige aanpak van het transformatieproces naar de ISO-normen;
  • verschil in maturiteit bij kwaliteit-, welzijns- en milieumanagementsysteem;
  • verschil in aanpak bij de kwaliteits-, preventie- en milieudienst;
  • kennis over de managementsysteemnormen die te veel is geconcentreerd in één afdeling, vaak de kwaliteitsdienst;
  • geen of onvoldoende kennis over het verschil tussen (veiligheids)indicatoren en klanteneisen.

Als nadeel van een geïntegreerd managementsysteem wordt tot slot dikwijls een vermindering van focus op welzijn verwacht.

Opportuniteiten bij de transitie

Toch blijkt de integratie voor de preventieadviseurs ook een opportuniteit om te leren van de verschillende aspecten kwaliteit en milieu.

Preventieadviseurs ervaren veel voordelen bij een geïntegreerd managementsysteem waarbij welzijn, kwaliteit en milieu in zijn geheel – holistisch – wordt bekeken. Dergelijke aanpak geeft minder belasting voor de organisatie en er zijn sowieso al veel linken tussen welzijn, milieu en kwaliteit.

Wat kunt u hieruit leren?

Kennis over de (veiligheids)managementsysteemnormen en middelen wordt door de preventieadviseur aanzien als belangrijkste probleempunt bij de transitie naar de nieuwe (veiligheids)managementsysteemnormen. De kennis zit te geconcentreerd bij één afdeling.

De organisatie moet inzicht hebben in ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie die relevant zijn voor het veiligheidsmanagementsysteem.

Ook moet de organisatie inzicht hebben in de noden en verwachtingen van de belanghebbenden op gebied van welzijn. Die belanghebbenden zijn in eerste instantie de werknemers, maar ook de werknemers van contractoren en/of aannemers. Ook noden en verwachtingen van leveranciers en klanten op gebied van welzijn vallen hieronder. Denk maar aan leveranciers van persoonlijke beschermingsmiddelen PBM’s, machines of gevaarlijke stoffen. Ook klanten hebben specifieke wensen op gebied van welzijn. De noden en verwachtingen evolueren in de tijd. De organisatie dient deze context en noden en verwachtingen van stakeholders te kennen.

Tip: kennis en inzichten bij de implementatie van ISO-normen? Probeer gratis onze HSE-databank of ontdek de whitepaper ISO 45001.

Bron: Jan Dillen / senTRAL

HSE

HSE Newsletter

Ontvang voortaan maandelijks waardevolle inzichten in uw mailbox.
Back To Top