Contractor Safety Management – CSM – met derde partijen: een gezamenlijke verantwoordelijkheid

Als organisaties samenwerken brengt dat vaak extra risico's met zich mee op de werkvloer, vooral als er meerdere partijen tegelijkertijd aanwezig zijn. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren bij constructiebouw, waarbij verschillende aannemers tegelijkertijd machines plaatsen, elektriciteit installeren of schilderwerken uitvoeren.

Als de preventieve maatregelen van uw organisatie niet volstaan om de extra risico's aan te pakken, is het tijd om uw risicoanalyse te herzien. Daarnaast neemt u beter extra preventiemaatregelen om de veiligheid op de werkvloer te garanderen. Daar schittert de preventieadviseur! 

CSM als houvast

Een voorbeeld van een extra preventiemaatregel die u kunt nemen, is een goed onderbouwd Contractor Safety Management-programma. Dat is een programma specifiek gericht op het beheer van de veiligheid van aannemers op de werkvloer. Het programma omvat onder andere de evaluatie en selectie van aannemers, het bepalen van hun verantwoordelijkheden en verplichtingen, en het implementeren van een effectief communicatie- en trainingsplan.

CSM_MarcDeLocht
Bekijk de video
Tips voor een veilige samenwerking met contractoren
Hoe veilig samenwerken met derden?
Veel bedrijven in de industrie doen beroep op contractoren daarom is het belangrijk om ook de veiligheid van deze mensen (meestal anderstaligen) te waarborgen.  Hebt u nood aan handige tips om een degelijk contractor-safetymanagement uit te bouwen?   Bekijk alvast de video met Marc De Locht, preventieadviseur, contractor-safetymanagement VCA, België

Risico’s beperken door een CSM

Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen brengen vaak extra risico's met zich mee voor de veiligheid en het welzijn op het werk van alle betrokken partijen. Daarom werd de Europese Richtlijn Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen opgesteld, die vereist dat werkgevers en externe zelfstandigen passende opleiding en instructies moeten krijgen en veiligheidsprocedures moeten volgen. Gezien we meer en meer samenwerken met externe bedrijven en organisaties is het belangrijk om een common way of working af te spreken.


De plicht van veiligheidsprocedures

Een belangrijk onderdeel van Contractor Safety Management zijn de verplichtingen om de veiligheid van uw werknemers en werknemers van ondernemingen van buitenaf te waarborgen. Werkgevers hebben een plicht om ervoor te zorgen dat de aannemers en zelfstandigen de vereiste veiligheidsprocedures volgen en passende opleiding en instructies krijgen. Bovendien moeten ze de nodige maatregelen nemen om de veiligheid op de werkvloer te garanderen.

Hoe uniforme veiligheidsprocedures opmaken?

In senTRAL voorzien we tal van templates en checklists om aan de slag te gaan.


CSM voor ingehuurde aannemers en werkkrachten

Het inhuren van aannemers in onderaanneming is een veelvoorkomende praktijk op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. Om de veiligheid op de werkvloer te waarborgen, is het van cruciaal belang dat werkgevers een contractorsmanagement-systeem opzetten om ervoor te zorgen dat alle aannemers en zelfstandigen voldoen aan de vereiste veiligheidsprocedures en passende opleiding en instructies krijgen. Om de veiligheid en het welzijn op het werk te verbeteren, moeten externen zorgen voor een duidelijke hiërarchische lijn voor de implementatie van veiligheidsprocedures en het beheer van de veiligheid op de werkvloer. Waar vindt u zo’n CSM-overeenkomst?

In senTRAL vindt u een heldere leidraad om zo’n overeenkomst foutloos op te stellen.

CSM zorgt voor een duidelijke communicatie

Het CSM-principe, Contractor Safety Management, zorgt ook voor effectieve communicatie tussen alle betrokken partijen om risico's te verminderen en veiligheidsprocedures te verbeteren.

De nood aan een CSM

Contractor Safety Management waarborgt de veiligheid op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen en is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen. Met Contractors Management en Safety Management systemen zorgt u ervoor dat alle betrokken partijen de vereiste veiligheidsprocedures volgen en passende opleiding en instructies krijgen om de veiligheid op de werkvloer te waarborgen.

Meer nieuws over werken met derden
Back To Top