Celou knihovnu výkladové literatury ASPI
(komentáře předpisy, časopisy, články, monografie, vzory smluv a podání, stejně jako vybrané ASPI Navigátory a ASPI Průvodce) jsme pro vás přehledně rozdělili podle oblastí práva do skupin, tzv. PRÁVNÍCH OBORŮ.

Vy sami si podle svého zaměření vyberte, jaké právní obory vás zajímají. Vždy pak platíte pouze za to, co ke své práci potřebujete. Ať už si vyberete jakýkoliv obsah, vždy máte k dispozici všechny předpisy, judikaturu, bibliografii a obrovské množství vysvětlující literatury.

Vše je vzájemně propojeno a tak se jednoduše od konkrétního paragrafu nebo hledaného pojmu dostanete ke všemu potřebnému. 

Právní obory dostupné v ASPI:

AML
Komentáře k předpisům, Navigátor AML

Daně a poplatky včetně Průvodce
Komentáře k předpisům, Komentované vzory smluv a podání, Časopisy a odborné články z aplikace www.dauc.cz

Doprava
Komentáře k předpisům, Monografie

Duševní vlastnictví a mediální právo
Komentáře k předpisům, Komentované vzory smluv a podání, Monografie

Elektronické komunikace a IT
Komentáře k předpisům, Vybrané odborné materiály NÚKIB, Monografie

Energetika
Komentáře k předpisům, Monografie

ESG a Compliance
Komentáře k předpisům, Monografie

Finanční právo – banky
Komentáře k předpisům, Monografie

Horní právo
Komentáře k předpisům

Korporátní právo a insolvence včetně Průvodce
Komentáře k předpisům, Komentované vzory smluv a podání – Právo obchodních korporací, Monografie, Přeložená legislativa – anglický jazyk, Přeložená legislativa – německý jazyk

Občanské právo hmotné a procesní
Komentáře k předpisům, Komentované vzory smluv a podání – Občanské právo hmotné a procesní

Ochrana osobních údajů (GDPR) včetně Průvodce
Komentáře k předpisům, Časopisy, Komentované vzory smluv a podání – Ochrana osobních údajů (GDPR), ASPI Navigátor, Dokumenty Úřadu pro ochranu osobních údajů, Monografie

Pojišťovnictví
Komentáře k předpisům, Komentované vzory smluv a podání – Pojišťovnictví, Časopisy, Monografie

Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení včetně Průvodce
Komentáře k předpisům, Komentované vzory smluv a podání – Pracovní právo a sociální zabezpečení

Správní právo – obecné předpisy
Komentáře k předpisům, Komentované vzory smluv a podání, ASPI Navigátor, Monografie

Správní právo – samospráva a zvláštní předpisy
Komentáře k předpisům, Komentované vzory smluv a podání – Správní právo – samospráva, Monografie

Stavebnictví
Komentáře k předpisům, Komentované vzory smluv a podání – Stavebnictví, Monografie

Stavovské předpisy pro advokáty a soudce
Komentáře k předpisům, Monografie

Školství
Komentáře k předpisům, Časopisy, Monografie

Trestní právo
Komentáře k předpisům, Komentované vzory smluv a podání – Trestní právo, Časopisy, Monografie

Účetnictví
Komentáře k předpisům, Časopisy a odborné články z portálu www.dauc.cz, Monografie

Ústavní právo
Komentáře k předpisům, Monografie

Veřejné sbory
Komentáře k předpisům, Časopisy, Monografie

Veřejné zakázky a ochrana hospodářské soutěže včetně Průvodce
Komentáře k předpisům, Časopisy, Komentované vzory smluv a podání – Veřejné zakázky a ochrana hospodářské soutěže, ASPI Navigátor, Monografie

Zdravotnictví a farmacie
Komentáře k předpisům, Monografie

Životní prostředí
Komentáře k předpisům, Monografie

Při objednávce právních oborů v hodnotě nad 9 990 Kč základní ASPI zdarma.
Rádi vám o ASPI řekneme více. Vyplňte formulář níže nebo nás kontaktujte na [email protected].
Back To Top