Právní obor

Životní prostředí

Při zakoupení tohoto právního oboru automaticky získáváte GARANCI doplňování nových publikací Wolters Kluwer po dobu 3 kalendářních let.

Komentáře k předpisům

Chemický zákon (350/2011 Sb.)
O. Jarolím

Lesní zákon (289/1995 Sb.)
J. Drobník, P. Dvořák

Vyhláška o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování (415/2012 Sb.)
P. Bejčková

Zákon o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa (282/1991 Sb.)
J. Jelínková, N. Buchta

Zákon o obalech (477/2001 Sb.)
L. Trylč, P. Petržílek

Zákon o obchodování s ohroženými druhy (100/2004 Sb.)
M. Hůlová

Zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.)
V. Stejskal

Zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.) – Praktický komentář
J. Jelínková

Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu (334/1992 Sb.)
B. Švecová, L. Dvořák

Zákon o ochraně ovzduší (201/2012 Sb.)
P. Bejčková

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (100/2001 Sb.)
L. Dvořák

Zákon o právu na informace o životním prostředí (123/1998 Sb.) – Praktický komentář
J. Jelínková, M. Tuháček

Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě (167/2008 Sb.)
O. Vícha, V. Stejskal

Zákon o výrobcích s ukončenou životností – Praktický komentář (542/2020 Sb.)
Š. Jakl, T. Babáček, J. Beneš, F. Hloušek, Z. Horáček, P. Knebel, L. Trylč

 

Vybraná judikatura – Životní prostředí

Monografie a praktické příručky

Klimatické právo
H. Müllerová a kolektiv

Občan, spolek, obec a úřad v ochraně životního prostředí – Praktický průvodce
J. Jelínková – Nakladatelství Grada

Odpovědnost v právu životního prostředí – současný stav a perspektivy
I. Jančářová a kolektiv

Ochrana životního prostředí v procesech veřejného stavebního práva
D. Žídek

Právní vztahy k dřevinám, 2.vydání
J. Jelínková – Nakladatelství Grada

Právo na informace o životním prostředí ve středoevropském kontextu
O. Vícha, J. Hák

Právo životního prostředí
M. Tuháček, J. Jelínková – Nakladatelství Grada

Roční cena bez DPH pro 1 uživatele: 3 990 Kč

Chybí vám formulář níže?

Aby se vám formulář zobrazil, musíte změnit nastavení souborů cookie. Kliknutím na tlačítko níže aktualizujete své předvolby tak, aby přijímaly všechny soubory cookie. Více informací naleznete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů a používání souborů cookie.

Back To Top