Právní obor

Životní prostředí

Při zakoupení tohoto právního oboru automaticky získáváte GARANCI doplňování nových publikací Wolters Kluwer po dobu 3 kalendářních let.

Komentáře k předpisům

Chemický zákon (350/2011 Sb.)
O. Jarolím

Lesní zákon (289/1995 Sb.)
J. Drobník, P. Dvořák

Vyhláška o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování (415/2012 Sb.)
P. Bejčková

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku (149/2023 Sb.)
P. Chlíbek, E. Mazancová, V. Mana

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku (149/2023 Sb.) - Praktický komentář
M. Tuháček, J. Jelínková

Zákon o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa (282/1991 Sb.)
J. Jelínková, N. Buchta

Zákon o jednotném environmentálním stanovisku (148/2023 Sb.)
P. Chlíbek, E. Mazancová, V. Mana

Zákon o jednotném environmentálním stanovisku (148/2023 Sb.) - Praktický komentář
M. Tuháček, J. Jelínková

Zákon o nakládání s těžebním odpadem (157/2009 Sb.)
O. Vícha

Zákon o obalech (477/2001 Sb.)
L. Trylč, P. Petržílek

Zákon o obchodování s ohroženými druhy (100/2004 Sb.)
M. Hůlová

Zákon o odpadech (541/2020 Sb.)
Š. Jakl, P. Bejčková, A. Lančová, F. Hloušek, Z. Horáček, V. Petrmichl, T. Žáková

Zákon o ochraně ovzduší (201/2012 Sb.)
P. Bejčková

Zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.)
V. Stejskal

Zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.) – Praktický komentář
J. Jelínková

Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu (334/1992 Sb.)
B. Švecová, L. Dvořák

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (100/2001 Sb.)
L. Dvořák

Zákon o právu na informace o životním prostředí (123/1998 Sb.) – Praktický komentář
J. Jelínková, M. Tuháček

Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě (167/2008 Sb.)
O. Vícha, V. Stejskal

Zákon o výrobcích s ukončenou životností – Praktický komentář (542/2020 Sb.)
T. Babáček, J. Beneš, F. Hloušek, P. Knebel, L. Trylč

Monografie a praktické příručky

Klimatické právo
H. Müllerová a kolektiv

Občan, spolek, obec a úřad v ochraně životního prostředí – Praktický průvodce
J. Jelínková – Nakladatelství Grada

Odpovědnost v právu životního prostředí – současný stav a perspektivy
I. Jančářová a kolektiv

Ochrana životního prostředí v procesech veřejného stavebního práva
D. Žídek

Právní vztahy k dřevinám, 2.vydání
J. Jelínková – Nakladatelství Grada

Právo na informace o životním prostředí ve středoevropském kontextu
O. Vícha, J. Hak

Právo životního prostředí
M. Tuháček, J. Jelínková – Nakladatelství Grada

Roční cena bez DPH pro 1 uživatele: 4 490 Kč
Rádi vám o ASPI řekneme více. Vyplňte formulář níže nebo nás kontaktujte na [email protected].
Back To Top