Právní obor

Ústavní právo

Při zakoupení tohoto právního oboru automaticky získáváte GARANCI doplňování nových publikací Wolters Kluwer po dobu 3 kalendářních let.

Komentáře k předpisům

Antidiskriminační zákon (198/2009 Sb.)
J. Šamánek, J. Kvasnicová a kolektiv

Antidiskriminační zákon (198/2009 Sb.) – Praktický komentář
J. Tomšej, P. Polák, K. Koldinská a P. Presserová

Kompetenční zákon (2/1969 Sb.)
J. Kněžínek

Jednací řád Poslanecké sněmovny (90/1995 Sb.)
J. Syllová, M. Kavěna, E. Tetourová, J. Němec, J. Francová

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.)
E. Wagnerová, V. Šimíček, T. Langášek, I. Pospíšil a kolektiv

Listina základních práv EU (12016/TXT)
M. Tomášek, V. Šmejkal a kolektiv

Opční protokol o zapojování dětí do ozbrojeného konfliktu (45/2003 Sb. m. s..)
Š. Dušková, A. Hofschneiderová, K. Kouřilová

Opční protokol týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie (74/2013 Sb. m. s..)
Š. Dušková, A. Hofschneiderová, K. Kouřilová

Opční protokol zavádějící postup předkládání oznámení Výboru OSN pro práva dítěte (28/2016 Sb. m. s..)
Š. Dušková, A. Hofschneiderová, K. Kouřilová

Smlouva o EU (12016M/TXT)
M. Tomášek, V. Šmejkal a kolektiv

Smlouva o fungování EU (12012E/TXT)
M. Tomášek, V. Šmejkal a kolektiv

Stykový zákon (300/2017 Sb.) 2020
J. Kněžínek, T. Řezníček

Úmluva o právech dítěte (104/1991 Sb.)
Š. Dušková, A. Hofschneiderová, K. Kouřilová, M. Matiaško

Ústava České republiky (1/1993 Sb.)
P. Rychetský a kolektiv

Ústava České republiky (1/1993 Sb.)
V. Šimíček, J. Filip, P. Molek, L. Bahýľová, M. Podhrázný, R. Suchánek, L. Vyhnánek – Nakladatelství Linde

Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky (110/1998 Sb.)
M. Mareš, D. Novák

Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky (110/1998 Sb.)
P. Rychetský a kolektiv

Zákon o právech příslušníků národnostních menšin (273/2001 Sb)
D. Kryska, J. Větrovský

Zákon o protiprávnosti komunistického režimu (198/1993 Sb.)
K. Šimáčková a kolektiv

Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích (424/1991 Sb.)
J. Kysela, M. Kokeš

Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích (424/1991 Sb.)
S. Pšenička – Nakladatelství Leges

Zákon o Ústavním soudu (182/1993 Sb.)
I. Pospíšil, T. Langášek, T. Herc

 

Články a jiné dokumenty

Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva

Vybraná judikatura – Ústavní právo

Monografie a praktické příručky

Aplikace mezinárodního práva v právním řádu ČR pohledem teorie a soudní praxe
P. Mikeš

Beyond Compliance – Implementace rozhodnutí mezinárodních lidskoprávních těles na národní úrovni
H. Smekal, L. Vyhnánek a kolektiv

Česká republika jako laický stát
P. Karola

Dovolání s akcentem na ústavněprávní konformitu
A. Stanislav

Evropská unie po brexitu. Právně-institucionální budoucnost evropské integrace
V. Šmejkal a kolektiv

Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod I. část Úmluva a II. část Protokoly
J. Čapek – Nakladatelství Linde

Imunita a neodpovědnost členů parlamentu
J. Kudrna

Jaroslav Krejčí – Protektorátní premiér a předseda Ústavního soudu
Z. Koudelka - Nakladatelství Leges

Judicializace justiční politiky Evropským soudem pro lidská práva
D. Kosař

Lidská práva v mezinárodní politice
P. Dufek, H. Smekal a kolektiv

Lidská práva starších osob
V. Bílková, K. Šimáčková, A. Tymofeyeva

LIdskoprávní mechanismy na úrovni EU otázky související
N. Šišková

Listina a její realizace v systému veřejného a soukromého práva
K. Klíma

Metoda proporcionality v praxi Ústavního soudu
Z. Červínek – Nakladatelství Leges

Mezinárodní lidskoprávní závazky postkomunistických zemí: případy České republiky a Slovenska
I. Pospíšil, V. Týč – Nakladatelství Leges 

Mužské právo. Jsou právní pravidla neutrální?
K. Šimáčková

Naturalizace v České republice
J. Kandalec

O právu ústavním
K. Klíma

Politická práva
P. Molek

Právo na rovné zacházení: Deset let antidiskriminačního zákona
M. Šmíd

Právo na spravedlivý proces
P. Molek

Právo na spravedlivý proces v interpretačních souvislostech
P. Klíma a kolektiv

Prezident republiky, 2. aktualizované a doplněné vydání
Z. Koudelka – Nakladatelství Leges

První československý zákon. Pokus o opožděný komentář
L. Vojáček

Státní imunita na prahu 21. století: soumrak nebo renesance?
J. Kudrna

Státní mechanismus meziválečného Československa
K. Schelle

Tajemství v českém právním řádu
A. Banyaiová a kolektiv – Nakladatelství Leges

The European Union: What is next. A legal analysis and the political visions of the future of EU
N. Šišková

Temná zákoutí legislativního procesu: příprava vládních návrhů
Nakladatelství Leges - M. Kokeš

Trampoty s pohlavím. Sociální a právní aspekty intersex lidí
Š. Dušková, M. Fafejta, Z. Sloboda

Ústava v kontextu společenských změn (k 30. výročí jejího přijetí)
J. Kudrna a kolektiv

Ústavní mantinely pro státní politiku
J. Wintr, M. Antoš – Nakladatelství Leges

Ústavní právo Casebook
D. Kosař, M. Antoš, Z. Kühn, L. Vyhnánek

Ústavní právo srovnávací
K. Klíma

Ústavní stížnost
V. Šimíček – Nakladatelství Leges

Vybrané otázky práva mezinárodní bezpečnosti a odzbrojení
J. Ondřej

Vylučující klauzule dle čl. 1F Úmluvy o právním postavení uprchlíků: možnosti a podmínky její aplikace vůči osobám podezřelým z terorismu
L. Janků

Základní práva. Svazek druhý – Svoboda
P. Molek

Základní práva – svazek první Důstojnost
P. Molek

Zákon o volbě prezidenta republiky – přednosti a nedostatky ve srovnání s úpravami států Evropské unie
P. Šutka – Nakladatelství Leges

 

Roční cena bez DPH pro 1 uživatele: 3 990 Kč

Chybí vám formulář níže?

Aby se vám formulář zobrazil, musíte změnit nastavení souborů cookie. Kliknutím na tlačítko níže aktualizujete své předvolby tak, aby přijímaly všechny soubory cookie. Více informací naleznete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů a používání souborů cookie.

Back To Top