WKCZ_svet_aspi
Chytrý svět ASPI
Již více než 30 let vyvíjíme a rozšiřujeme aplikaci ASPI tak, abychom co nejlépe podpořili vaši každodenní práci. Využívejte naši rozsáhlou síť právních zdrojů a vyberte si k nim autorskou literaturu a praktické nástroje, které vám usnadní práci a ušetří váš čas.

Základní moduly ASPI

 • Předpisy ČR, SR a EU
 • Judikatura ČR, ESLP a SDEU
 • Komentáře
 • Monografie a praktické příručky
 • Časopisy a newslettery
 • Vzory

Za 30 let na trhu se ASPI stalo synonymem pro práci s právními informacemi. Je nezbytností pro všechny, kdo potřebují rozumět právním předpisům. Na pečlivě zpracované texty a vazby mezi předpisy každý den spoléhají desetitisíce uživatelů.

Co vše pro vás zpracováváme?

 • kompletní sbírky zákonů ČR a SR od roku 1918, Sbírku mezinárodních smluv, Úřední listy, právní předpisy EU a další dokumenty publikované v Úředním věstníku EU
 • právní předpisy měst, obcí a krajů
 • předpisy ministerstev a ústředních orgánů (např. usnesení vlády, texty předpisů publikovaných ve Finančním zpravodaji, Cenovém věstníku, věstnících ministerstva průmyslu a obchodu, zdravotnictví, školství a řadu dalších)
 • nálezy Ústavního soudu publikované ve Sbírce zákonů
 • předpisy vydané před rokem 1918 (tzn. včetně zákonů bývalého Rakouska-Uherska)

Proč naši zákazníci hledají předpisy v ASPI?

 • předpisy průběžně aktualizujeme
 • předpisy jsou vždy dostupné v platném a účinném znění se zachováním jednotlivých historických časových znění textu až po jeho původní podobu
 • jednoduše si dohledáte potřebná časová znění předpisů a porovnáte změny
 • předpisy systémově propojujeme podle vzájemných vztahů

Předpisy u nás můžete využívat ZDARMA. Vstupte do ASPI.

S více než 900 tisíci judikáty máte v ASPI k dispozici největší sbírku soudních rozhodnutí na trhu. Použitím správné argumentace podložené existující judikaturou významně zvyšujete svoje šance na úspěch ve sporu. Díky podrobnému zpracování rozhodnutí snadno dohledáte potřebný judikát, a tím získáte cenný argument pro vaši konkrétní kauzu.
Judikatura je pečlivě zpracována odbornými redaktory, detailně propojená s ostatními dokumenty a samozřejmě také mezi sebou navzájem ve vzájemných souvislostech.


Co vše pro vás zpracováváme?

 • kompletní Sbírky rozhodnutí Ústavního soudu, Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu, SDEU a relevantní výběr rozhodnutí ESLP
 • rozhodnutí krajských, městských, okresních a obvodních soudů (do ASPI vybíráme pouze významná a relevantní rozhodnutí)
 • rozsáhlou historickou judikaturu (Sbírky Josefa V. Bohuslava a Františka Vážného)
 • rozhodnutí ústředních orgánů – Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Finančního arbitra, veřejného ochránce práv a dalších

Proč naši zákazníci spoléhají na judikaturu v ASPI?

 • nejrozsáhlejší sbírka soudních rozhodnutí na trhu, která je neustále průběžně doplňována
 • všechny judikáty jsou detailně zpracovány se všemi potřebnými vazbami na související dokumenty
 • nejvýznamnější judikáty se zobrazí jako první díky unikátní technologii LexRank 
 • jako jediní zařazujeme i judikáty, které jinde nenajdete – rozhodnutí nižších soudů, které pro vás podle jejich relevance vybírají naši odborní redaktoři
 • k dispozici máte i všechna soudní rozhodnutí, které jsou publikována v judikatorních časopisech Wolters Kluwer, největšího vydavatele judikatorních časopisů na českém trhu

Publikovanou judikaturu ze sbírek Ústavního soudu, Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu můžete využívat zdarma. Stačí jednoduchá registrace.

Největší odborníky máte na své straně. Spolupracujeme se špičkovými experty, kteří k právním zdrojům přidávají své zkušenosti, komentáře a praktické poznámky.

Víme od vás, že pro jistotu správného postupu často potřebujete podrobné vysvětlení a odborný právní názor. Proto jsme do ASPI zařadili již více než 400 rozsáhlých a detailně zpracovaných komentářů od renomovaných autorů. Celkem je v ASPI komentovaných 333 nejdůležitějších právních předpisů. Všechny aktuální změny zákonů naši autoři komentářů sledují a po legislativních změnách do komentářů zařazují nové výklady.

Proč naši zákazníci oceňují komentáře v ASPI?

 • komentáře pro ASPI připravují nejlepší odborníci – vždy jedničky ve svém oboru
 • největší rozsah komentovaných předpisů na trhu
 • průběžné aktualizace komentářů po legislativních změnách – 60 % všech zařazených komentářů je aktuálních k letům 2020 - 2023
 • texty jsou precizně zpracovány v souvislostech a vždy propojeny se souvisejícími dokumenty v celém systému
 • každý rok jsou komentáře Wolters Kluwer oceňovány odbornou veřejností v anketě o nejhodnotnější odbornou publikaci a autoři našich komentářů získávají řadu významných ocenění

Komentáře jsou součástí součástí knihovny výkladové literatury rozdělené do právních oborů.

V ASPI je nyní zařazeno více než 1 300 autorských monografií v podobě praktických výkladů a srozumitelných vysvětlení konkrétních témat z velkého spektra oborů (právo, daně, účetnictví, školství a dalších).

Protože často potřebujete znát odlišné úhly pohledu různých autorů na stejnou problematiku, doplňujeme tituly Wolters Kluwer o tituly řady dalších odborných nakladatelství – Auditorium, Erudicum, Grada Publishing, Leges, Masarykova univerzita, Porta Medica, Sagit a další. 

Proč se naši zákazníci spoléhají na výklady v ASPI?

 • největší rozsah výkladů z nejrůznějších praktických oborů na jednom místě
 • prakticky a srozumitelně zpracovaná témata – užitečné vzory, praktické příklady a zkušenosti z praxe
 • veškerá výkladová literatura je pečlivě zpracována v potřebných souvislostech a vždy propojena se souvisejícími dokumenty v celém systému
 • autoři jsou zkušení odborníci a uznávané autority ve svých oborech a pravidelně získávají za svoji autorskou činnost prestižní ocenění

Vybrané monografie jsou dostupné v základní verzi ASPI nebo pak dle zaměření jako součást právních oborů.

Nejrozsáhlejší databáze aktuálních článků pro rychlou orientaci v legislativních změnách a novinkách.

Velmi často potřebujete vědět, jak správně postupovat v situacích, kdy k legislativní změně došlo nedávno, a ještě neexistuje žádný podrobný autorský výklad ani judikatura. Články zařazené v ASPI okamžitě reagují na změny a díky tomu ihned víte, jak správně postupovat. Vysvětlení aktuálních změn a problematických otázek vám přinášíme ve více než 60 odborných časopisech a 15 newsletterech z různých oborů práva, daní, účetnictví, školství, personalistiky, BOZP, veřejné správy a dalších. Pouze v ASPI jsou vedle všech časopisů vydávaných Wolters Kluwer zařazena i odborná periodika a recenzované časopisy České advokátní komory, Exekutorské komory ČR, Soudcovské unie ČR, Ústavu státu a práva AV ČR, Metropolitní univerzity Praha, Právnické fakulty ZČU, Vysoké školy finanční a správní, Vysoké školy Karla Engliše, Centra pro lidská práva a dalších organizací.

Proč se naši zákazníci spoléhají na časopisy v ASPI:

 • rychlé vyhledávání a kvalitní zpracování článků provázané na předpisy a všechny ostatní související dokumenty
 • vysvětlení problematiky z různých úhlů pohledu – autoři jsou zkušení praktici i odborníci z akademické sféry
Hledáte komplexní zdroj komentovaných vzorů z různých oborů práva, vzory nejrůznějších typů smluv, podání a dalších dokumentů?

V ASPI je v současné době zařazeno již více než 3 850 vzorů ze všech oborů práva:
Autorské právo / Exekuce a konkursní právo / Občanské právo / Korporátní právo / Pracovní právo / Rodinné právo / Směnečné právo / Správní právo / Trestní právo / Živnostenské právo / Daňové právo / Pojišťovnictví / Insolvenční právo a další.

Proč se naši zákazníci spoléhají na vzory v ASPI?

 • k vybraným vzorům zpracovány různé varianty
 • stále aktualizováno při změnách legislativy
 • výstižný a přehledný komentář ke každému vzoru
 • vše provázáno s ostatními informačními zdroji v ASPI včetně hypertextových odkazů na související právní předpisy
 • jednoduchý export do textového editoru
 • snadná orientace a vyhledání potřebného vzoru

K dispozici jsou také Specializované komentované vzory advokátní kanceláře PRK Partners

Back To Top