Právní obor

Korporátní právo a insolvence včetně ASPI Průvodce Korporátní právo

Při zakoupení tohoto právního oboru automaticky získáváte GARANCI doplňování nových publikací Wolters Kluwer po dobu 3 kalendářních let.

Komentáře k předpisům

Insolvenční zákon (182/2006 Sb.)
J. Kozák, J. Brož, A. Dadam, A. Stanislav, Z. Strnad, L. Zrůst, M. Žižlavský

Insolvenční zákon (182/2006 Sb.) – Nakladatelství Leges
J. Maršíková a kolektiv

Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) (zrušeno 89/2012 Sb.)
J. Pokorná, Z. Kovařík, Z. Čáp a kolektiv

Zákon o insolvenčních správcích (312/2006 Sb.)
A. Stanislav, J. Kozák

Zákon o nabídkách převzetí (104/2008 Sb.)
J. Lasák, P. Vybíral, L. Jemelka, J. Kotásek, L. Němec a kolektiv

Zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.)
J. Lasák, J. Pokorná, Z. Čáp, T. Doležil a kolektiv

Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev (125/2008 Sb.) – Praktický komentář
J. Šafránek, L. Laštovičková, T. Podškubka, J. Hlaváč, L. Pěsna

Zákon o státním podniku (77/1997 Sb.)
J. Lasák, P. Vybíral, L. Jemelka, J. Kotásek, L. Němec a kolektiv

Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (304/2013 Sb.)
P. Hampel, I. Walder

Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (304/2013 Sb.) – Praktický komentář
P. Lavický a kolektiv

Komentované vzory smluv a podání – Právo obchodních korporací

Vybraná judikatura – Právo obchodních korporací

Monografie a praktické příručky

Akciová společnost
T. Dvořák

Akciová společnost a rozptýlené vlastnictví
A. Borkovec – Nakladatelství Leges

Akcionářské dohody
K. Csach, B. Havel a kolektiv

Compliance programy (nejen) v České republice
K. Hurychová, M. Sýkora

Corporate Governance
K. Hurychová, D. Borsík a kol.

Corporate governance na pomezí zákona a soft law
B. Havel, J. Lasák, V. Pihera, I. Štenglová, T. Gřivna, L. Bohuslav

Corporate governance společností s účastí státu
B. Havel, K. Csach

Deliktní odpovědnost člena statutárního orgánu obchodní korporace vůči třetím osobám
J. Flídr

Dlouhodobý finanční management
M. Hrdý

Družstvo v novém soukromém právu a v právní praxi
Z. Čáp, J. Čáp, M. Machala

Fiduciární povinnosti orgánů společnosti na pomezí korporátního, insolvenčního a trestního práva
B. Havel, L. Žitňanská

Franchising – Právo prakticky
J. Ctibor, I. Horáčková

Insolvence prakticky. Oddlužení – Právo prakticky
J. Kozák, R. Čujan, K. Hašová, A. Sigmund, P. Veselý, L. Zrůst

Kontrola řízení a správy akciové společnosti a postavení dozorčí rady
J. Lasák

Likvidace podniku
V. Pelikán – Nakladatelství Grada

Nová společnost s ručením omezeným - 4. aktualizované vydání
L. Nosková, M. Pravdová

Obecně prospěšná společnost
T. Dvořák

Obchodní korporace a ochrana slabší strany
S. Černá

Obchodní podmínky v mezinárodních obchodních vztazích B2B
M. Selucká, L. Veselá – Nakladatelství Leges

Obchodní podmínky v mezinárodním obchodním styku
L. Veselá – Nakladatelství Leges

Obchodní právo 5. díl – Odpovědnost
I. Pelikánová

Obchodní společnosti pohledem Corporate governance
T. Moravec, L. Andreisová – Nakladatelství Grada

Odměňování exekutivy akciových společností
K. Hurychová, O. Trubač, M. Vrajík

Odpovědnost členů statutárních orgánů právnických osob
L. Novotná Krtoušová

Odporovatelnost v insolvenčním právu
L. Hrůša

Osobní obchodní společnosti ve světle rekodifikace
T. Dvořák

Podnikání včera, dnes a zítra
A. Zuzaňák – Nakladatelství Leges

Podíl ve společnosti s ručením omezeným (praktická příručka)
T. Kajnar – Nakladatelství Leges

Postavení jednatele – právní a daňový pohled
M. Pravdová, E. Dvořáková – Nakladatelství Grada

Právo obchodních korporací – Casebook
R. Ruban

Prozařování OECD principů corporate governance do národních kodexů dobré správy obchodních korporací
B. Havel, I. Štenglová

Přeměny obchodních korporací
T. Dvořák

Převody obchodních podílů a akcií
B. Havel, Z. Nevolná a kolektiv

Smluvní režim výkonu funkce
B. Havel, K. Csach, L. Žitňanská

Společnost s ručením omezeným – Právo prakticky
V. Filip, D. Fyrbach

Společnost s ručením omezeným
T. Dvořák

Účetní a daňové souvislosti zákona o obchodních korporacích
J. Skálová

Ukončení podnikání
J. Ondřej a kolektiv

Vnější a vnitřní kontrola z pohledu managementu
V. Králíček, J. Molín

Výluční zástupci podnikatele
K. Eichlerová

Výkon hlasovacího práva v akciové společnosti
L. Slavíková

Zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.) s komentářem
L. Josková, P. Pravda – Nakladatelství Grada

Zákon o státním podniku v praxi
J. Muroň – Nakladatelství Grada

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty)
J. Ondřej a kolektiv

Zastoupení podnikatele
K. Eichlerová

Zrušení a zánik obchodních korporací s likvidací
J. Pokorná, I. Fučík, M. Janovec, J. Pešičková, E. Tomášková

Zveřejňování obchodních korporací
J. Strouhal a kolektiv

Přeložená legislativa – anglický jazyk

Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) – Commercial Code

Přeložená legislativa – německý jazyk

Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) – Handelsgesetzbuch
Roční cena bez DPH pro 1 uživatele: 11 990 Kč

Chybí vám formulář níže?

Aby se vám formulář zobrazil, musíte změnit nastavení souborů cookie. Kliknutím na tlačítko níže aktualizujete své předvolby tak, aby přijímaly všechny soubory cookie. Více informací naleznete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů a používání souborů cookie.

Back To Top