Právní obor

Správní právo – samospráva a zvláštní předpisy

Při zakoupení tohoto právního oboru automaticky získáváte GARANCI doplňování nových publikací Wolters Kluwer po dobu 3 kalendářních let.

Komentáře k předpisům

Zákon o hlavním městě Praze (131/2000 Sb.)
M. Děvěrová, T. Havel, R. Mařík, M. Jordán

Zákon o krajích (129/2000 Sb.)
R. Cogan

Zákon o místních poplatcích (565/1990 Sb.)
V. Těžký, M. Jantoš, K. Siuda

Zákon o místním referendu (22/2004 Sb.)
M. Kopecký

Zákon o obcích – Praktický komentář (128/2000 Sb.)
A. Kovářová

Zákon o obcích (128/2000 Sb.)
Nakladatelství Leges – Z. Koudelka, P. Průcha, J. Zwyrtek Hamplová

Zákon o obcích (128/2000 Sb.)
M. Kopecký, P. Průcha, P. Havlan, J. Janeček

Zákon o obecní policii (553/1991 Sb.)
P. Šebesta

Zákon o pozemních komunikacích (13/1997 Sb.)
M. Černínová, K. Černín, M. Tichý

Zákon o právu petičním (85/1990 Sb.)
L. Jemelka, J. Břeň

Zákon o právu shromažďovacím – Praktický komentář (84/1990 Sb.)
K. Jamborová, J. Potměšil

Zákon o právu shromažďovacím (84/1990 Sb.)
L. Jemelka, J. Břeň

Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (250/2000 Sb.)
F. Rigel a kolektiv

Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků (35/2021 Sb.)
M. Kopecký, J. Balounová

Zákon o sdružování občanů (83/1990 Sb.) (zrušeno 89/2012 Sb.)
L. Jemelka, J. Břeň

Zákon o sociálních službách (108/2006 Sb.)
E. Janečková, P. Mach

Zákon o úřednících územních samosprávných celků (312/2002 Sb.)
K. Pondělíčková, V. Šťastný

Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících (194/2010 Sb.)
D. Kovalčíková, J. Štandera

Zákon o vodovodech a kanalizacích (274/2001 Sb.)
P. Rubeš

Knihovní zákon (257/2001 Sb.)
T. Danielisová

Krizový zákon (240/2000 Sb.)
J. Vaníček, O. Vodehnal

Lázeňský zákon (164/2001 Sb.)
J. Staněk

Plemenářský zákon (154/2000 Sb.)
M. Hůlová

Veterinární zákon (166/1999 Sb.)
M. Skřivánková, J. Vebrová, J. Váňa, M. Morkus, M. Bařtipán, T. Sýkora, J. Kašpar, A. Jáklová, T. Jírů

Zákon o cestovních dokladech (329/1999 Sb.) - Praktický komentář
M. Hejduk

Zákon o církvích a náboženských společnostech (3/2002 Sb.)
A. Chocholáč

Zákon na ochranu zvířat proti týrání (246/1992 Sb.)
M. Hůlová

Zákon o azylu (325/1999 Sb.)
D. Kosař, P. Molek, V. Honusková, M. Jurman, H. Lupačová

Zákon o azylu – Praktický komentář (325/1999 Sb.)
V. Votočková, N. Chmelíčková

Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (428/2012 Sb.)
P. Jäger, A. Chocholáč

Zákon o myslivosti (449/2001 Sb.)
B. Petr a kolektiv

Zákon o podpoře sportu (115/2001 Sb.) - Praktický komentář
D. Kohout, D. Viduna

Zákon o pohřebnictví (256/2001 Sb.)
P. Vetešník, E. Stránská, J. Šejvl

Zákon o poštovních službách (29/2000 Sb.)
L. Buzek

Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonu (110/1997 Sb.)
J. Forman

Zákon o realitním zprostředkování (39/2020 Sb.)
J. Kříž, J. Porod, J. Horník

Zákon o realitním zprostředkování (39/2020 Sb.)
M. Selucká, M. Losenický, L. Matoušek, J. Mlýnková – Nakladatelství Leges

Zákon o realitním zprostředkování (39/2020 Sb.) - Praktický komentář
L. Slanina, M. Pazdera, T. Grygar – Nakladatelství Leges

Zákon o rybářství (zákon č. 99/2004 Sb. a prováděcí vyhláška č. 197/2004 Sb.)
A. Šíma

Zákon o Státním pozemkovém úřadu (503/2012 Sb.)
J. Hanák, J. Tkáčiková

Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu (256/2000 Sb.)
D. Vlasák

Zákon o válečných hrobech a pietních místech (122/2004 Sb.)
P. Vetešník, E. Stránská, J. Šejvl

Zákon o veřejném ochránci práv (349/1999 Sb.)
A. Chamráthová, L. Hlouch, A. Kliková, T. Svoboda

Zákon o veřejných výzkumných institucích (341/2005 Sb.)
J. Matejka, J. Bárta, B. Havel

Zákon o vinohradnictví a vinařství (321/2004 Sb.)
T. Rada, J. Tkáčiková, O. Kunc

Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (359/1992 Sb.)
E. Barešová

Zákon o zeměměřictví (200/1994 Sb.)
M. Müller, E. Barešová

Zákon o zoologických zahradách (162/2003 Sb.)
M. Hůlová

Komentované vzory smluv a podání – Správní právo – samospráva

Kodexy církevního práva
Codex Iuris Canonici
Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium

Monografie a praktické příručky

Financování měst, obcí a regionů. Teorie a praxe
R. Provazníková – Nakladatelství Grada

Jak úspěšně řídit obec a region
M. Pavlík – Nakladatelství Grada

Místní poplatky ve vazbě na cestovní ruch, hotelnictví a lázeňství

P. Studnička a kolektiv

Moderní management ve veřejné správě. Nové, inovativní a kreativní přístupy v managementu veřejné správy: výzvy a možnosti
J. Krbová

Obec u soudu s územním plánem. 30 případů z judikatury. Právo prakticky
V. Záhumenská, D. Záhumenský

Obec a investor nad územním plánem – Změny regulace, náhrady za zmařené investice a veřejná infrastruktura
V. Zahumenská, D. Zahumenský

Právní postavení obcí a krajů – základy komunálního práva
M. Kopecký

Právnické osoby obcí a krajů
P. Pospíšil a kolektiv

Průvodce majetkoprávními problémy obcí s dopadem do katastru nemovitostí se vzory a ukázkami
P. Bachura

Příspěvkové organizace 2019 – 2006
D. Prokůpková, Z. Morávek

Role veřejného a soukromého sektoru v inovačním prostředí
V. Prokop, J. Stejskal

Rozpočtový proces obcí
L. Sedmihradská

Strategické plánování ve veřejné správě
J. Krbová

Územní samospráva – udržitelný rozvoj a finance
J. Peková, J. Kadeřábková

Veřejná podpora v příkladech a poznámkách – Právo prakticky
M. Kincl

Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí
H. Pečinka

Aplikace pravidel hospodářské soutěže a veřejná podpora ve sportu
J. Janák

Církevní dějiny
D. Suchánek, V. Drška – Nakladatelství Grada

Církevní dějiny. Novověk
D. Suchánek, V. Drška – Nakladatelství Grada

Povinnost obce zajistit pohřbení aneb tzv. sociální pohřby, 2. vydání
J. Šejvl

Právní aspekty hazardních her
J. Rajchl, K. Kramář, J. Malíř

Průvodce testovými otázkami ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele o zbrojní průkaz – Právo prakticky
J. Dvořák

Překryv působnosti veřejného ochránce práv a státního zastupitelství v oblasti kontroly detenčních zařízení
A. Chamráthová Richterová

Slovník církevního práva
J. R. Tretera, Z. Horák – Nakladatelství Grada

Smlouvy o rozvoji území obcí. Když je investor za humny
V. Zahumenská, D. Zahumenský

Spisová služba
M. Kunt, T. Lechner – Nakladatelství Leges

Teorie a praxe veřejných služeb
J. Stejskal, H. Kuvíková, B. Mikušová Měricková, V. Linhartová

Vstup cizince na území státu
P. Pořízek

Výkonnost a její měření ve veřejném sektoru
J. Vodáková a kolektiv

Zbrojní průkaz. Průvodce testovými otázkami, 2. aktualizované vydání
J. Dvořák

Roční cena bez DPH pro 1 uživatele: 8 990 Kč
Rádi vám o ASPI řekneme více. Vyplňte formulář níže nebo nás kontaktujte na [email protected].
Back To Top