Právní obor

ESG a Compliance

Při zakoupení tohoto právního oboru automaticky získáváte GARANCI doplňování nových publikací Wolters Kluwer po dobu 3 kalendářních let.

Komentáře k předpisům

 

Zákon o evidenci skutečných majitelů (37/2021 Sb.) – Praktický komentář

M. Bastlová, A. Vašková

 

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (253/2008 Sb.)

J. Béreš, M. Katolická

 

Zákon o ochraně oznamovatelů (171/2023 Sb.) – Praktický komentář

M. Nulíček, A. Cervanová, F. Nonnemann, M. Kráľová

 

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (418/2011 Sb.)

J. Fenyk, L. Smejkal, I. Bílá

Monografie a praktické příručky

 

ESG a účetní souvislosti

H. Březinová

 

ISO a ESG pro udržitelný růst organizace

V. Soukupová

 

Právní aspekty ESG a udržitelných finance

I. Chalupa, D. Reiterman

 

Další publikace budou v letech 2024 a 2025 předplatitelům bezplatně doplňovány.

Roční cena bez DPH pro 1 uživatele: 890 Kč
Rádi vám o ASPI řekneme více. Vyplňte formulář níže nebo nás kontaktujte na [email protected].
Back To Top