Právní obor

Daně a poplatky včetně ASPI Průvodce Daně

Při zakoupení tohoto právního oboru automaticky získáváte GARANCI doplňování nových publikací Wolters Kluwer po dobu 3 kalendářních let.

Komentáře k předpisům

Celní zákon – Praktický komentář (242/2016 Sb.)
P. Polák, F, Hájek, J. Hošťálek, L. Hrbek, J . Jarešová, R. Vesecký, D. Šramková

Daňový řád (280/2009 Sb.)
J. Baxa, O. Dráb, L. Kaniová, P. Lavický, A. Schillerová, K. Šimek, M. Žišková

Daňový řád (280/2009 Sb.)
L. Matyášová, M. E. Grossová – Nakladatelství Leges

Daňový řád – Praktický komentář (280/2009 Sb.)
T. Rozehnal

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku (321/2016 Sb.)
O. Trubač, J. Nekovář, F. Púry

Zákon o Celní správě České republiky (17/2012 Sb.)
J. Jarešová

Zákon o cenách (526/1990 Sb.)
T. Naiser, M. Janečková, D. Svobodová

Zákon o dani silniční (16/1993 Sb.)
Z. Tesařová

Zákon o dani z hazardních her (187/2016 Sb.)
R. Boháč, H. Krasulová

Zákon o dani z nemovitých věcí (338/1992 Sb.)
M. Novotná, P. Koubovský

Zákon o dani z přidané hodnoty (235/2004 Sb.)
T. Brandejs, M. Drábová, M. Dušek, O. Holubová, M. Tomíček

Zákon o daních z příjmů (586/1992 Sb.)
O. Dráb, P. Beránek, J. Hlaváč, D. Martincová, Z. Morávek, M. Nešleha, R. Bláha, L. Hrdlička

Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky (523/1992 Sb.)
R. Neužil, V. Šefl

Zákon o evidenci tržeb (112/2016 Sb.)
S. Kouba, D. Hrabětová, M. Patzenhauer

Zákon o Finanční správě ČR (456/2011 Sb.)
L. Krupičková, O. Trubač

Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejích zákonů (164/2013 Sb.)
M. Tuláček

Zákon o oceňování majetku (151/1997 Sb.)
P. Polák, F. Kačaba, F. Poborský, P. Ort, P. Jonák

Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (593/1992 Sb.)
M. Děrgel

Zákon o spotřebních daních (353/2003 Sb.)
B. Kotenová, M. Tomíček, P. Petrová

Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (340/2013 Sb.)
E. Zemanová, V. Toman

Komentované vzory smluv a podání – Daně a poplatky

Články a jiné dokumenty

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK)

DAUČ – daně (časopis Daně a právo v praxi)

DAUČ – expertní příspěvky (dříve časopis Daňový expert)

Finanční, daňový a účetní bulletin (FDUB)

Vybraná judikatura - Daně a poplatky

Meritum

Daň silniční 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2014, 2012, 2011, 2010, 2009
M. Radvan

Daň z nabytí nemovitých věcí 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2014
M. Radvan

Daň z nemovitých věcí 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2014
M. Radvan

Daň z přidané hodnoty 2022, 2021, 2020, 2019 – 2009
Z. Hušáková

Daň z příjmů 2022, 2021, 2020, 2019 – 2009
I. Brychta, J. Vychopeň

Daňový řád (správa daní) 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2015, 2014, 2013, 2011, 2010, 2009
L. Hrstková Dubšeková

Ekologické daně 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2014, 2009
R. Pelka

Spotřební daně 2022, 2021, 2020, 2018, 2017, 2016, 2015, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009

B. Kotenová

ASPI Navigátor

Navigátor Transferové ceny
K. Klapuchová (autorka), M. Jelínek (garant)

Monografie a praktické příručky

Automobil (nejen) v podnikání
V. Pikal

Bytové domy, zdroj příjmů i povinností, 2. vydání
S. Kropáčková, T. Podškubka

Cizinci a daně, 6. vydání
M. Vyškovská

Covid-19 v účetních a daňových souvislotech
J. Vychopeň

Další oblíbené omyly daňových subjektů a správců daně, 2. rozšířené vydání
J. Kobík, A. Kohoutková

Daň z přidané hodnoty 2022. Úplné znění zákona o DPH od 1. 1. 2022 s pedagogickými pomůckami včetně komentářů a grafů
Z. Kuneš

Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu
D. Králová, L. Nováková

Daň z příjmů právnických osob v kontextu aktuální judikatury
T. Jaroš

Daně a účetnictví v cestovním ruchu, 2. rozšířené vydání
M. Otavová, P. Svoboda, V. Dvořáková

Daně a účetnictví OSVČ
Nakladatelství Grada - J. Molín

Daně v podnikání
Nakladatelství VOX - A. Vančurová, H. Zídková

Daňová evidence podnikatelů 2021
Nakladatelství Grada – J. Dušek

Daňová evidence podnikatelů 2022
Nakladatelství Grada - J. Dušek, J. Sedláček

Daňová evidence podnikatelů a jednoduché účetnictví neziskových subjektů, 3. rozšířené vydání
J. Hakalová, Y. Pšenková, Š. Kryšková

Daňová kontrola z pohledu daňového řádu
V. Šretr

Daňová politika v Evropské unii
D. Nerudová

Daňové zákony 2021
Nakladatelství Grada – H. Marková

Daňové zákony 2022
Nakladatelství Grada - H. Marková

Daňový systém ČR 2020
A. Vančurová

DPH
Nakladatelství Grada – S. Galočík, O. Paikert, Z. Kuneš

DPH 2021
Nakladatelství Grada – Z. Kuneš, P. Polanská

DPH 2021 - zákon s přehledy
Nakladatelství Grada – J. Dušek

DPH 2022 -výklad s příklady
Nakladatelství Grada - Z. Kuneš, P. Polanská, S. Galočík, O. Paikert

DPH 2022 - zákon s přehledy
Nakladatelství Grada - J. Dušek

DPH u prodeje zboží přes elektronické obchody
Nakladatelství Grada – M. Sádovský

Finančněprávní nástroje boje proti únikům na dani z přidané hodnoty v prostoru Evropské unie
Nakladatelství Leges – T. Sejkora

Fyzické osoby a daň z příjmů
I. Macháček

Hmotný a nehmotný majetek v podnikání
J. Nigrin

Mezinárodní zdanění příjmů. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o dani z příjmů, 4. vydání
V. Sojka a kolektiv

Mezinárodní výměna informací
J. Dobrowski, G. Buchtová

Nemovité věci v podnikání, 4. vydání
J. Vychopeň

Opatření proti vyhýbání se zdanění: ovládané zahraniční společnosti 
P. Šmirausová

Perspektivy harmonizace daní z příjmů v Evropské unii
Nakladatelství Leges – A. Vondráčková

Průvodce daňovým řádem s příklady, vzory a judikáty
J. Šustr, A. Kratochvíl

První zkušenosti s EET – elektronickou evidencí tržeb
T. Hajdušek, M. Vodička

Směrnice DAC 6 v přehledech
Nakladatelství Grada – J. Dušek

Systém principů daňového práva
S. Kouba

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016
I. Brychta, M. Hajšmanová, P. Kameník

Transferové ceny – unikátní komplexní zpracování problematiky. Praktické pojetí formou případových studií
D. Nerudová, V. Solilová

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o., 7. vydání
I. Pilařová

Uplatňování DPH u zvláštních režimů a specifických postupů
Nakladatelství Grada - Z. Kuneš, P. Polanská

Zaměstnanecké benefity a daně, 6. vydání
I. Macháček

Zdanění osobních příjmů, 3. vydání
A. Vančurová

Roční cena bez DPH pro 1 uživatele: 8 990 Kč

Chybí vám formulář níže?

Aby se vám formulář zobrazil, musíte změnit nastavení souborů cookie. Kliknutím na tlačítko níže aktualizujete své předvolby tak, aby přijímaly všechny soubory cookie. Více informací naleznete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů a používání souborů cookie.

Back To Top