Právní obor

Účetnictví

Při zakoupení tohoto právního oboru automaticky získáváte GARANCI doplňování nových publikací Wolters Kluwer po dobu 3 kalendářních let.

Komentáře k předpisům

České účetní standardy č. 701–710 pro některé vybrané účetní jednotky – Praktický komentář
H. Březinová

České účetní standardy pro podnikatele (FZ01/2003)
H. Březinová

Vyhláška 325/2015 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví
M. Müllerová

Vyhláška k provedení zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky – Praktický komentář (410/2009 Sb.)
H. Březinová

Vyhláška k provedení zákona o účetnictví pro podnikatele účtující v podvojném účetnictví (500/2002 Sb.)
H. Březinová

Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků (270/2010 Sb.)
M. Svoboda

Zákon o auditorech (93/2009 Sb.)
V. Králíček

Zákon o účetnictví (563/1991 Sb.) - Praktický komentář (pro vybrané účetní jednotky)
H. Březinová

Zákon o účetnictví (563/1991 Sb.)
H. Březinová

Zákon o účetnictví – Praktický komentář (pro vybrané účetní jednotky) (563/1991 Sb.)
H. Březinová

Odborné články z aplikace DAUČ (www.dauc.cz)

DAUČ – neziskový sektor (časopis UNES – Účetnictví neziskového sektoru)

DAUČ – Expertní odpovědi (dříve časopis Otázky & Odpovědi z praxe)

DAUČ – účetnictví (časopis Účetnictví v praxi)

DAUČ – zemědělství (dříve časopis Účetnictví, daně a právo v zemědělství)

Meritum

Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů 2020, 2018, 2016, 2014
J. Strouhal

Účetnictví podnikatelů 2022–2020
I. Pilařová, J. Strouhal, M. Bulla a kolektiv

Monografie a praktické příručky

Auditing pro manažery aneb jak porozumět ověřování účetní závěrky statutárním auditorem, 4. vydání
L. Müllerová, V. Králíček

Daně v účetnictví, 2. vydání
J. Skálová

Finanční účetnictví podnikatelského sektoru – pohled teorie a praxe
B. Andrlík, L. Formanová, V. Bastlová, K. Dvořáková

Finanční účetnictví pro manažery s netradičně pojatými případovými studiemi
I. Stejskalová

IFRS – interpretace a aplikace v podnikové praxi
L. Krupová – Nakladatelství VOX

Jak číst účetní výkazy vybraných účetních jednotek
D. Prokůpková, M. Svoboda

Jak číst účetní výkazy, 3. vydání
K. Šteker, M. Otrusinová – Nakladatelství Grada

Komplikované účetní případy a jejich daňové dopady, 3. aktualizované a doplněné vydání
P. Kout, T. Líbal – Nakladatelství VOX

Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů v příkladech
R. Loja, R. Jonáš – Nakladatelství VOX

Kreativní účetnictví a účetní podvody
Z. Drábková

Leasingy podle IFRS
L. Krupová – Nakladatelství VOX

Lexikon účetních pojmů
J. Strouhal, J. Bokšová

Manažerské účetnictví, metody a nástroje, 3. upravené vydání
J. Fibírová, L. Šoljaková, P. Petera, J. Wagner

Mzdové účetnictví 2021
V. Vybíhal a kolektiv – Nakladatelství Grada

Mzdové účetnictví 2022
V. Vybíhal a kolektiv – Nakladatelství Grada

Nejčastější chyby a omyly účetních, 3. vydání
L. Dvořáková

Neptejte se účetních, jak řídit náklady, 2. vydání
T. Nekvapil

Nevýdělečné organizace v praxi, 2. vydání
J. Stejskal, V. Dobrozemský

Nevýdělečné organizace v teorii, 2. vydání
J. Stejskal, V. Dobrozemský

Podvojné účetnictví 2021
J. Skálová – Nakladatelství Grada

Riziko účetních chyb a podvodů ve světle kreativního účetnictví – Nástroje efektivního řízení a hodnocení rizik v účetnictví
Z. Drábková

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 4. vydání
H. Březinová

Slovník pojmů IFRS, 3. vydání
J. Strouhal

Specifika účetnictví a oceňování v zemědělství, 2. vydání
D. Dvořáková

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 4. vydání
J. Vychopeň

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 5. vydání
J. Vychopeň

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností, 3. vydání
J. Skálová

Účetní předpisy pro pojišťovny
J. Huleš – Nakladatelství Leges

Účetní případy pro praxi 2021
V. Hruška – Nakladatelství Grada

Účetní případy pro praxi 2022
Nakladatelství Grada, V. Hruška

Účetnictví pro úplné začátečníky 2021
P. Novotný – Nakladatelství Grada

Účetnictví v obchodní činnosti
M. Vlčková, J. Kouřilová, J. Rybová, H. Hlaváčková

Základní principy a postupy v účetnictví
M. Vlčková

Základy účetnictví, 3. aktualizované vydání
D. Dvořáková

Zánik závazků započtením
M. Jäger – Nakladatelství Linde

 

Roční cena bez DPH pro 1 uživatele: 3 990 Kč

Chybí vám formulář níže?

Aby se vám formulář zobrazil, musíte změnit nastavení souborů cookie. Kliknutím na tlačítko níže aktualizujete své předvolby tak, aby přijímaly všechny soubory cookie. Více informací naleznete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů a používání souborů cookie.

Back To Top