Právní obor

Trestní právo

Při zakoupení tohoto právního oboru automaticky získáváte GARANCI doplňování nových publikací Wolters Kluwer po dobu 3 kalendářních let.

Komentáře k předpisům

Etický kodex státního zástupce
Nejvyšší státní zastupitelství

Trestní řád (141/1961 Sb.)
A. Draštík, J. Fenyk a kolektiv

Trestní zákoník (40/2009 Sb.)
A. Draštík a kolektiv

Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (104/2013 Sb.)
M. Kubíček, P. Polák, H. Opatová

Zákon o návykových látkách (167/1998 Sb.)
J. Mahdalíčková

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (253/2008 Sb.)
J. Béreš, M. Katolická

Zákon o obětech trestných činů (45/2013 Sb.)
T. Durdík, L. Háková, L. Čírtková, P. Vitoušová

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže (218/2003 Sb.)
E. Brucknerová, M. Hrušáková

Zákon o státním zastupitelství (283/1993 Sb.)
J. Lata, J. Pavlík, J. Zezulová

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (418/2011 Sb.)
J. Fenyk, L. Smejkal, I. Bílá

Zákon o výkonu zabezpečovací detence (129/2008 Sb.)
V. Kalvodová, J. Kuchta, P. Škvain

Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení – Praktický komentář (279/2003 Sb.)
L. Trešlová, I. Škrobák

Komentované vzory smluv a podání – Trestní právo

Články a jiné dokumenty

Státní zastupitelství (recenzovaný časopis)
Trestní právo (recenzovaný časopis)

Vybraná judikatura – Trestní právo

Monografie a praktické příručky

20 případů státního zástupce na okrese
A. Rosůlek

Dokazování v přípravném řízení
M. Fryšták, P. Polišenská – Nakladatelství Leges

Ekonomická kriminalita očima policejního orgánu
P. Kotlán – Nakladatelství Leges

Extradice v mezinárodním právu. Formální aspekty
H. Huclová

Formální důkazní břemeno státního zástupce v trestním řízení
A. Pudilová

Identifikační genetika v právní praxi – Právo prakticky
J. Kožina

Kriminalita právnických osob – etiologie a prevence
L. Náhlovská – Nakladatelství Leges

Kriminologické možnosti riesenia domáceho nasilia
P. Polák a kolektiv

Nedovolené ozbrojování
J. Dvořák

Nová teorie důkazu a komentovaný český překlad směrnice ENFSI pro znalecké hodnoceníve forenzních vědách
T. Fürst, H. Šimková, J. Zimmer, J. Fürstová – Nakladatelství Leges

Odklony v trestním řízení
J. Zůbek

Opomenutí v trestním právu
P. Kučera

Pohledávky z trestných činů
J. Zůbek

Pokračování 20 případů státního zástupce na okrese
A. Rosůlek

Postavení úřední osoby v trestním právu
M. Fryšták, J. Kuchta, J. Provazník, D. Čep

Právní aspekty sebeobrany
E. Janečková

Procesy s nacistickými zločinci v okupačních zónách Německa a jejich vliv na československou retribuci
J. Beránek – Nakladatelství Leges

Přiměřenost trestní sankce k majetku pachatele
J. Drápal

Rekognice
K. Janulková

Rekognice osob v trestním řízení
M. Dvořák – Nakladatelství Leges

Stížnost pro porušení zákona ve věcech trestních
R. Visinger

Trest odnětí svobody a jeho výkon
V. Kalvodová

Trestní právo s lidskou tváří
T. Gřivna, H. Šimánová

Trestní příkaz
P. Novák – Nakladatelství Leges

Vazba v trestním řízení
I. Galovcová – Nakladatelství Leges

Vybraná judikatura s výkladovými poznámkami – TOPOZ
L. Smejkal, T. Syrový

Zajištění nástrojů trestné činnosti a výnosů z trestné činnosti a náhradní hodnoty podle § 79a až 79g trestního řádu – Právo prakticky
P. Vítková

Základy trestní odpovědnosti v rozhodovacích procesech veřejné správy
M. Richter

Zločin mučení a lidská práva
M. Matiaško

Znalecké dokazování v trestním řízení
M. Fryšták

Roční cena bez DPH pro 1 uživatele: 8 990 Kč

Chybí vám formulář níže?

Aby se vám formulář zobrazil, musíte změnit nastavení souborů cookie. Kliknutím na tlačítko níže aktualizujete své předvolby tak, aby přijímaly všechny soubory cookie. Více informací naleznete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů a používání souborů cookie.

Back To Top