Právní obor

Doprava

Při zakoupení tohoto právního oboru automaticky získáváte GARANCI doplňování nových publikací Wolters Kluwer po dobu 3 kalendářních let.

Komentáře k předpisům

Budapešťská úmluva o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských vodních cestách (CMNI). Sdělení Ministerstva zahraničních věcí (32/2006 Sb. m. s.)
J. Lojda


Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) a Předpisy CIM (Přípojek B k Úmluvě COTIF). Vyhláška ministra zahraničních věcí (8/1985 Sb. ve znění dodatku 49/2006 Sb., v aktuálním znění, viz sdělení 65/2015 Sb.)
J. Lojda

 

Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě (CMR). Vyhláška ministra zahraničních věcí (11/1975 Sb.)

 J. Lojda

 

Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě (CMR). (11/1975 Sb.) Praktický komentář.
V. Roubal, R. Novák

 

Úmluva CMR (11/1975 Sb.). Mezinárodní silniční nákladní doprava
Nakladatelství VOX - P. Sedláček

 

Zákon o dráhách (266/1994 Sb.)
J. Lojda

 

Zákon o podmínkách provozu na pozemních komunikacích (56/2001 Sb.)
M. Tichý, M. Šoc

 

Zákon o silničním provozu (361/2000 Sb.)
D.Novopacký, P. Vetešník, K. Bezděkovský

 

Zákon o silničním provozu (361/2000 Sb.)
P. Bušta, J. Kněžínek, A. Seidl

 

Zákon o vnitrozemské plavbě (114/1995 Sb.)
J. Lojda

 

Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (247/2000 Sb.)
P. Bušta, J. Kněžínek

 

Články a jiné dokumenty

Právo v přepravě a zasilatelství

Vybraná judikatura - Doprava

Vybraná judikatura ve věcech silničního provozu, silniční dopravy a pozemních komunikací
P. Hrdlička, J. Kněžínek, P. Mlsna

Monografie a praktické příručky

City logistika
P. Kolář, M. Mervart, R. Novák

Drogy v dopravě
M. Blažejovský

Dopravní aplikace sdílené ekonomiky a jejich veřejnoprávní regulace
Nakladatelství Leges - M. Krupa

Intermodální přeprava se zvláštním zřetelem na její organizaci a řízení
P. Kolář

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I (A. Říční právo, B. Letecké právo)
B. Poláček

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II (C. Železniční právo, D. Námořní právo)
B. Poláček

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva III (E. Silniční právo, F. Multimodální právo)
B. Poláček

Mezinárodní přepravní doklady
B. Poláček, R. Novák

Právo civilního letectví
T. Smejkalová, L. Pichlerová

Přepravní právo v mezinárodní kamionové dopravě. 2. vydání
Nakladatelství Leges – J. Krofta

Regulace silniční dopravy v EU a na úrovni členských států

B. Andrlík, P. David, V. Máca

Sbírka právních předpisů v mezinárodní přepravě

Nakladatelství VOX - Sedláček, Vaca & spol., advokátní kancelář, s. r. o.


Smlouva o přepravě osoby v novém soukromém právu
O. Frinta

Vybrané otázky z přepravy a zasílatelství – Právo prakticky
P. Sedláček, M. Florián

Roční cena bez DPH pro 1 uživatele: 3 990 Kč

Chybí vám formulář níže?

Aby se vám formulář zobrazil, musíte změnit nastavení souborů cookie. Kliknutím na tlačítko níže aktualizujete své předvolby tak, aby přijímaly všechny soubory cookie. Více informací naleznete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů a používání souborů cookie.

Back To Top