Právní obor

Správní právo – obecné předpisy

Obsahuje živnostenské právo

Při zakoupení tohoto právního oboru automaticky získáváte GARANCI doplňování nových publikací Wolters Kluwer po dobu 3 kalendářních let.

Komentáře k předpisům

Kontrolní řád (255/2012 Sb.)
O. Dvorská

Kontrolní řád – Praktický komentář (255/2012 Sb.)
J. Jelínková

Nařízení o obsahových náplních jednotlivých živností (278/2008 Sb.)
P. Kameník, M. Hrabánková, M. Orlová

Soudní řád správní (150/2002 Sb.)
Z. Kühn, T. Kocourek, P. Mikeš, K. Černín, F. Dienstbier, O. Kadlec, K. Beran

Soudní řád správní (150/2002 Sb.)
L. Potěšil, V. Šimíček – Nakladatelství Leges

Správní řád – Praktický komentář (500/2004 Sb.)
Z. Fiala, K. Frumarová, M. Škurek, P. Vetešník, E. Horzinková, V. Novotný, L. Scheu

Správní řád s poznámkami a judikaturou (500/2004 Sb.) 
P. Průcha – Nakladatelství Leges

Správní řád (500/2004 Sb.)
M. Kopecký, J. Staša, J. Balounová, J. Malast, O. Pouperová, P. Kopecký, Z. Adamusová

Správní řád s výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou (500/2004 Sb.)
J. Hrabák

Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (219/2000 Sb.)
O. Závodský, M. Svoboda

Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu (166/1993 Sb.)
T. Koucká Höfferová, M. Kala, J. Krůta, F. Púry, R. Suchánek

Zákon o některých přestupcích – Praktický komentář (251/2016 Sb.)
J. Strakoš

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.)
D. Bohadlo, J. Brož, S. Kadečka, P. Průcha, F. Rigel, V. Šťastný

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.)
M. Ondrušová, R. Ondruš, P. Vytopil – Nakladatelství Leges

Zákon o odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné moci (82/1998 Sb.)
F. Ištvánek, P. Simon, F. Korbel

Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (412/2005 Sb.) 
J. Dvořák, J. Chrobák

Zákon o správních poplatcích (634/2004 Sb.)
L. Potěšil, I. Pařízková

Zákon o státní službě (234/2014 Sb.)
J. Pichrt, J. Kaucký, M. Kopecký a kolektiv

Zákon o střetu zájmů – Praktický komentář (159/2006 Sb.)
P. Pospíšil, V. Těžký, M. Jantoš

Zákon o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb.)
J. Jelínková, M. Tuháček

Zákon o vyvlastnění – Praktický komentář (184/2006 Sb.).
J. Hanák, D. Židek

Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (254/2019 Sb.) 
L. Křístek, P. Bürger, J. Vučka – Nakladatelství Leges

Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (254/2019 Sb.)
P. Ševčík, J. Malast, B. Poláček a kolektiv

Zákon o živnostenských úřadech (570/1991 Sb.)
P. Kameník, M. Hrabánková, M. Orlová

Živnostenský zákon (455/1991 Sb.)
P. Kameník, M. Hrabánková, M. Orlová

Živnostenský zákon a předpisy související, s komentářem a judikaturou (455/1991 Sb.)
E. Horzinková, V. Urban – Nakladatelství Linde

Vybraná judikatura – Správní právo – obecné předpisy

ASPI Navigátor

Svobodný přístup k informacím
D. Vávra

Meritum

Správní řád 2016
A. Kliková, P. Průcha, S. Kadečka a kolektiv

Monografie a praktické příručky

Doručování ve správním řízení
T. Drábková

Majetek státu v teroii a praxi
Nakladatelství Leges - P. Havlan, D. Sochorová a kolektiv

Mimořádné opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení
Nakladatelství Leges - P. Mates, M. Kopecký

Nakládání s majetkem státu
M. Štancl

Odpovědnost státu za výkon veřejné moci
P. Mates, J. Severa – Nakladatelství Leges

Principy dobré správy
K. Černín

Praktický průvodce státní službou
Š. Homfray – Nakladatelství Grada

Průvodce živnostníka právním řádem
L. Nedorost – Nakladatelství Grada

Rozhodování o věcech veřejných
J. Stejskal

Řádné opravné prostředky ve správním řízení (podle správního řádu a stavebního zákona)
P. Mates, M. Kopecký – Nakladatelství Leges

Správní delikty na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
R. Michálek

Správní uvážení a jeho přezkum
B. Košinárová – Nakladatelství Leges

Správní věda. Teorie veřejné správy
D. Hendrych a kolektiv

Velký německo-český slovník pro veřejnou správu
A. Kaňa / F. Schnabel – Nakladatelství Leges

Vyvlastnění a vyvlastňovací řízení
T. Grygar, K. Frumarová, M. Masarik, O. Horák

Veřejné užívání a jeho předmět
A. Mácha

Vyvlastnění z environmentálních důvodů
J. Hanák – Nakladatelství MUNI

Roční cena bez DPH pro 1 uživatele: 7 990 Kč

Chybí vám formulář níže?

Aby se vám formulář zobrazil, musíte změnit nastavení souborů cookie. Kliknutím na tlačítko níže aktualizujete své předvolby tak, aby přijímaly všechny soubory cookie. Více informací naleznete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů a používání souborů cookie.

Back To Top