Právní obor

Správní právo – obecné předpisy

Obsahuje živnostenské právo

Při zakoupení tohoto právního oboru automaticky získáváte GARANCI doplňování nových publikací Wolters Kluwer po dobu 3 kalendářních let.

Komentáře k předpisům

Kontrolní řád (255/2012 Sb.)
O. Dvorská

Kontrolní řád – Praktický komentář (255/2012 Sb.)
J. Jelínková

Nařízení o obsahových náplních jednotlivých živností (278/2008 Sb.)
P. Kameník, M. Hrabánková, M. Orlová

Soudní řád správní (150/2002 Sb.)
Z. Kühn, T. Kocourek, P. Mikeš, K. Černín, F. Dienstbier, O. Kadlec, K. Beran

Soudní řád správní (150/2002 Sb.)
L. Potěšil, V. Šimíček – Nakladatelství Leges

Správní řád – Praktický komentář (500/2004 Sb.)
Z. Fiala, K. Frumarová, M. Škurek, P. Vetešník, E. Horzinková, V. Novotný, L. Scheu

Správní řád s poznámkami a judikaturou (500/2004 Sb.) 
P. Průcha – Nakladatelství Leges

Správní řád (500/2004 Sb.)
M. Kopecký, J. Staša, J. Balounová, J. Malast, O. Pouperová, P. Kopecký, Z. Adamusová

Správní řád s výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou (500/2004 Sb.)
J. Hrabák

Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (219/2000 Sb.)
O. Závodský, M. Svoboda

Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu (166/1993 Sb.)
T. Koucká Höfferová, M. Kala, J. Krůta, F. Púry, R. Suchánek

Zákon o některých přestupcích – Praktický komentář (251/2016 Sb.)
J. Strakoš

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.)
D. Bohadlo, J. Brož, S. Kadečka, P. Průcha, F. Rigel, V. Šťastný

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.)
M. Ondrušová, R. Ondruš, P. Vytopil – Nakladatelství Leges

Zákon o odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné moci (82/1998 Sb.)
F. Ištvánek, P. Simon, F. Korbel

Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (412/2005 Sb.) 
J. Dvořák, J. Chrobák

Zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích (354/2019 Sb.)
K. Balounová

Zákon o správních poplatcích (634/2004 Sb.)
L. Potěšil, I. Pařízková

Zákon o státní službě (234/2014 Sb.)
J. Pichrt, J. Kaucký, M. Kopecký a kolektiv

Zákon o střetu zájmů – Praktický komentář (159/2006 Sb.)
P. Pospíšil, V. Těžký, M. Jantoš

Zákon o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb.) - Praktický komentář
J. Jelínková, M. Tuháček

Zákon o vyvlastnění – Praktický komentář (184/2006 Sb.).
J. Hanák, D. Židek

Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (254/2019 Sb.) 
L. Křístek, P. Bürger, J. Vučka – Nakladatelství Leges

Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (254/2019 Sb.)
P. Ševčík, J. Malast, B. Poláček a kolektiv

Zákon o živnostenských úřadech (570/1991 Sb.)
P. Kameník, M. Hrabánková, M. Orlová

Živnostenský zákon (455/1991 Sb.)
P. Kameník, M. Hrabánková, M. Orlová

Živnostenský zákon a předpisy související, s komentářem a judikaturou (455/1991 Sb.)
E. Horzinková, V. Urban – Nakladatelství Linde

ASPI Navigátor

Svobodný přístup k informacím
D. Vávra

Monografie a praktické příručky

Doručování ve správním řízení
T. Drábková

Majetek státu v teroii a praxi
Nakladatelství Leges - P. Havlan, D. Sochorová a kolektiv

Mimořádné opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení
Nakladatelství Leges - P. Mates, M. Kopecký

Nakládání s majetkem státu
M. Štancl

Odpovědnost státu za výkon veřejné moci
P. Mates, J. Severa – Nakladatelství Leges

Principy dobré správy
K. Černín

Praktický průvodce státní službou
Š. Homfray – Nakladatelství Grada

Průvodce živnostníka právním řádem
L. Nedorost – Nakladatelství Grada

Rozhodování o věcech veřejných
J. Stejskal

Řádné opravné prostředky ve správním řízení (podle správního řádu a stavebního zákona)
P. Mates, M. Kopecký – Nakladatelství Leges

Správní delikty na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
R. Michálek

Správní soudnictví
K. Frumarová, T. Grygar, Z. Koudelka, L. Potěšil, O. Pouperová, R. Suchánek, M. Škurek

Správní uvážení a jeho přezkum

B. Košinárová – Nakladatelství Leges

Správní věda. Teorie veřejné správy
D. Hendrych a kolektiv

Správní řád 2016
A. Kliková, P. Průcha, S. Kadečka a kolektiv

Velký německo-český slovník pro veřejnou správu
A. Kaňa / F. Schnabel – Nakladatelství Leges

Vyvlastnění a vyvlastňovací řízení
T. Grygar, K. Frumarová, M. Masarik, O. Horák

Veřejné užívání a jeho předmět
A. Mácha

Vyvlastnění z environmentálních důvodů
J. Hanák – Nakladatelství MUNI

Roční cena bez DPH pro 1 uživatele: 7 990 Kč
Rádi vám o ASPI řekneme více. Vyplňte formulář níže nebo nás kontaktujte na [email protected].
Back To Top