Právní obor

Finanční právo – banky

Při zakoupení tohoto právního oboru automaticky získáváte GARANCI doplňování nových publikací Wolters Kluwer po dobu 3 kalendářních let.

Komentáře k předpisům

Zákon o bankách (21/1992 Sb.)
P. Liška, K. Dřevínek, Š. Elek, P. Kotáb, T. Rýdl

Zákon o bankovní identitě (49/2020 Sb.)
M. Perháčová / Š. Veselský

Zákon o České národní bance (6/1993 Sb.)
T. Rýdl, J. Barák, L. Saňa, P. Výborný

Zákon o investičních společnostech a investičních fondech (240/2013 Sb.)
J. Šovar a kolektiv

Zákon o mezinárodním právu soukromém – komentář směnečné části (191/1950 Sb.) – Nakladatelství Leges
R. Chalupa

Zákon o platebním styku (370/2017 Sb.)
J. Beran, T. Nýdrle, D. Strnadel

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu (256/2004 Sb.) 
A. Králík a kolektiv

Zákon směnečný a šekový – komentář k šekové části (191/1950 Sb.)
R. Chalupa

Vybraná judikatura – Finanční právo – Kapitálový trh

Monografie a praktické příručky

Akciové investice
D. Gladiš – Nakladatelství Grada

Bankovní obchody
P. Liška, Š. Elek, K. Marek

Delisting
L. Mazanec

Dohled nad finančním trhem a jeho integrace – Právo prakticky
M. Janovec

Dokumentární akreditiv v praxi
P. Andrle – Nakladatelství Grada

Finance: od teorie k realitě
J. Černohorský – Nakladatelství Grada

Finance podniku: Komplexní pojetí
M. Vochozka a kolektiv – Nakladatelství Grada

Finanční analýza - 7. aktualizované vydání
P. Růčková – Nakladatelství Grada

Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady
A. Knápková, D. Pavelková, D. Remeš, K. Šteker – Nakladatelství Grada

Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi
P. Růčková – Nakladatelství Grada

Finanční crowdfunding
L. Němec, J. Zahránková

Finanční trhy
O. Rejnuš – Nakladatelství Grada

Investice – Nová strategie
P. Kohout – Nakladatelství Grada

Investování na kapitálových trzích, 3. vydání
J. Veselá

Metody komplexního hodnocení podniku
M. Vochozka – Nakladatelství Grada

Mezinárodní dohody o ochraně investic a právo Evropské unie – II. díl (vývoj v letech 2015-2019)
T. Fecák

Moderní nástroje aktivní politiky finančních inovací a jejich místo v právním rámci finančních služeb: Explorační studie států visegrádské čtyřky
T. Sejkora

Oceňování bank, pojišťoven a dalších finančních institucí
M. Hrdý, B. Hamplová

Ovládněte tržní cykly
H. Marks – Nakladatelství Grada

Selhání subjektů finančního trhu
L. Zrůst

Stabilita finančního trhu
M. Janovec

Teoretické a legislativní základy cenných papírů
J. Pauly

Teorie finančního práva a finanční vědy
M. Karfíková a kolektiv

Účet, jednorázový vklad, akreditiv a inkaso v občanském zákoníku
P. Liška

Využití umělých neuronových sítí při ocenění podniku pomocí vhodné výnosové metody
M. Vochozka – Nakladatelství Grada

Využití umělých neuronových sítí při řízení hodnoty pro vlastníky jako hlavního cíle podniku
M. Vochozka – Nakladatelství Grada

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele
I. Soukal – Nakladatelství Grada

Roční cena bez DPH pro 1 uživatele: 3 990 Kč

Chybí vám formulář níže?

Aby se vám formulář zobrazil, musíte změnit nastavení souborů cookie. Kliknutím na tlačítko níže aktualizujete své předvolby tak, aby přijímaly všechny soubory cookie. Více informací naleznete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů a používání souborů cookie.

Back To Top