Právní obor

Finanční právo – banky

Při zakoupení tohoto právního oboru automaticky získáváte GARANCI doplňování nových publikací Wolters Kluwer po dobu 3 kalendářních let.

Komentáře k předpisům

Zákon o bankách (21/1992 Sb.)
P. Liška, K. Dřevínek, Š. Elek, P. Kotáb, T. Rýdl

Zákon o bankovní identitě (49/2020 Sb.)
M. Perháčová / Š. Veselský

Zákon o České národní bance (6/1993 Sb.)
T. Rýdl, J. Barák, L. Saňa, P. Výborný

Zákon o investičních společnostech a investičních fondech (240/2013 Sb.)
J. Šovar a kolektiv
 

Zákon o platebním styku (370/2017 Sb.)
J. Beran, T. Nýdrle, D. Strnadel

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu (256/2004 Sb.) 
A. Králík a kolektiv

Monografie a praktické příručky

Akciové investice
D. Gladiš – Nakladatelství Grada

Bankovní obchody
P. Liška, Š. Elek, K. Marek

Delisting
L. Mazanec

Dohled nad finančním trhem a jeho integrace – Právo prakticky
M. Janovec

Dokumentární akreditiv v praxi
P. Andrle – Nakladatelství Grada

Excesivní uplatnění a zneužití směnky
R. Chalupa

Finance: od teorie k realitě

J. Černohorský – Nakladatelství Grada

Finance podniku: Komplexní pojetí
M. Vochozka a kolektiv – Nakladatelství Grada

Finanční analýza - 7. aktualizované vydání
P. Růčková – Nakladatelství Grada

Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady
A. Knápková, D. Pavelková, D. Remeš, K. Šteker – Nakladatelství Grada

Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi
P. Růčková – Nakladatelství Grada

Finanční crowdfunding
L. Němec, J. Zahránková

Finanční trhy
O. Rejnuš – Nakladatelství Grada

Investice – Nová strategie
P. Kohout – Nakladatelství Grada

Investování na kapitálových trzích, 3. vydání
J. Veselá

Metody komplexního hodnocení podniku
M. Vochozka – Nakladatelství Grada

Mezinárodní dohody o ochraně investic a právo Evropské unie – II. díl (vývoj v letech 2015-2019)
T. Fecák

Moderní nástroje aktivní politiky finančních inovací a jejich místo v právním rámci finančních služeb: Explorační studie států visegrádské čtyřky
T. Sejkora

Oceňování bank, pojišťoven a dalších finančních institucí
M. Hrdý, B. Hamplová

Ovládněte tržní cykly
H. Marks – Nakladatelství Grada

Ozdravné postupy a řešení krize bank
K. Půlpánová – Nakladatelství Leges

Selhání subjektů finančního trhu
L. Zrůst

Stabilita finančního trhu
M. Janovec

Teoretické a legislativní základy cenných papírů
J. Pauly

Teorie finančního práva a finanční vědy
M. Karfíková a kolektiv

Účet, jednorázový vklad, akreditiv a inkaso v občanském zákoníku
P. Liška

Využití umělých neuronových sítí při ocenění podniku pomocí vhodné výnosové metody
M. Vochozka – Nakladatelství Grada

Využití umělých neuronových sítí při řízení hodnoty pro vlastníky jako hlavního cíle podniku
M. Vochozka – Nakladatelství Grada

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele
I. Soukal – Nakladatelství Grada

Roční cena bez DPH pro 1 uživatele: 4 490 Kč
Rádi vám o ASPI řekneme více. Vyplňte formulář níže nebo nás kontaktujte na [email protected].
Back To Top