Právní obor

Zdravotnictví a farmacie

Při zakoupení tohoto právního oboru automaticky získáváte GARANCI doplňování nových publikací Wolters Kluwer po dobu 3 kalendářních let.

Komentáře k předpisům

Úmluva o lidských právech a biomedicíně (96/2001 Sb. m. s.)
J. Benák a kolektiv

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745. Nařízení o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (nařízení MDR)
P. Votava, V. Moravcová, J. Král, A. Martinovský, B. Charvátová, L. Hojková, A. Dostálová - Vydavatel Porta Medica a Agentura ČAS

Vyhláška o pracovnělékařských službách (79/2013 Sb.) – Praktický komentář
I. Krýsa

Zákon o zdravotnických prostředcích (268/2014 Sb.)
J. Král a kolektiv

Vyhláška o zdravotnické dokumentaci (98/2012 Sb.) – Praktický komentář
I. Krýsa

Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním (116/2020 Sb.) – Praktický komentář
B. Vráblová, K. Dvořáková, L. Švarcová

Zákon o ochraně veřejného zdraví (258/2000 Sb.)
I. Krýsa, Z. Krýsová

Zákon o specifických zdravotních službách (373/2011 Sb.) – Praktický komentář
J. Mach, A. Buriánek, D. Záleská, M. Mácha, B. Vráblová

Zákon o veřejném zdravotním pojištění (48/1997 Sb.)
M. Kosčík, J. Blatný, J. Král, F. Křepelka, J. Stránský

Zákon o zdravotnické záchranné službě (374/2011 Sb.) - Praktický komentář
D. Mlynářová

Zákon o zdravotnických povoláních lékaře, zubního lékaře a farmaceuta (95/2004 Sb.) - Praktický komentář
I. Krýsa, Š. Rehák, Z. Stuchlík

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (372/2011 Sb.) – Praktický komentář
J. Mach, A. Buriánek, D. Záleská, M. Mácha, B. Steinlauf

Vybraná judikatura – Zdravotnictví a farmacie

Monografie a praktické příručky

Aspekty ochrany osobnosti lékaře a pacienta
J. Sivák

Civilní spory mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péče
A. Valuš – Nakladatelství Leges

Dokazování v medicínskoprávních sporech
T. Holčapek

Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a zdravotnictví: současný stav a perspektivy
J. Malíř, T. Doležal

Farmaceutické právo
J. Král – Nakladatelství Erudikum

Lege artis v medicíně
R. Ptáček, P. Bartůněk, J. Mach a kolektiv – Nakladatelství Grada

Lékař a pacient v moderní medicíně
R. Ptáček, P. Bartůněk a kolektiv – Nakladatelství Grada

Lékař a právo
J. Mach – Nakladatelství Grada

Medicínsko-právní terminologie
V. Dvořáková, J. Vondráček, O. Vondráček – Nakladatelství Grada

Pochybení a sankce při poskytování chirurgické péče
V. Vondráček, J. Vondráček – Nakladatelství Grada

Pochybení a sankce při poskytování lékařské péče
V. Dvořáková, L. Vondráček – Nakladatelství Grada

Pochybení a sankce při poskytování ošetřovatelské péče I
J. Vondráček, O. Vondráček – Nakladatelství Grada

Pochybení a sankce při poskytování ošetřovatelské péče II
J. Vondráček, O. Vondráček – Nakladatelství Grada

Porodnické soudní kazuistiky
A. Roztočil – Nakladatelství Grada

Posudková činnost v ordinaci lékaře
L. Čeledová, R. Čevela, M. Bosák – Nakladatelství Grada

Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků
P. Uherek – Nakladatelství Grada

Právní minimum pro sestry
L. Vondráček, V. Wirthová – Nakladatelství Grada

Právní předpisy nejen pro hlavní, vrchní, staniční sestry
L. Vondráček – Nakladatelství Grada

Právo, etika a kmenové buňky
M. Šolc

Právo na ochranu veřejného zdraví
J. Dudová

Právo na život a biomedicína
J. Valc

Právo pro zdravotnické pracovníky – Právo prakticky, 2. vydání
L. Prudil

Právo a péče v závěru života. Rozhodovaní na pomezí intenzivní medicíny a paliativní péče
B. Šteinlauf

Soudně lékařská a medicínskoprávní problematika v praxi
J. Mach, J. Štefan – Nakladatelství Grada

Soudní lékařství I. díl
M. Hirt a kolektiv – Nakladatelství Grada

Soudní lékařství II. díl
M. Hirt a kolektiv – Nakladatelství Grada

Univerzita medicínského práva
J. Mach a kolektiv – Nakladatelství Grada

Zdravotnické právo
P. Šustek, T. Holčapek a kolektiv

Změny v regulaci zdravotnických prostředků. Norma 13485:2016 a Nařízení 2017/745. Komentář
J. Král, A. Martinovský – Nakladatelství Porta Medica

Roční cena bez DPH pro 1 uživatele: 3 990 Kč

Chybí vám formulář níže?

Aby se vám formulář zobrazil, musíte změnit nastavení souborů cookie. Kliknutím na tlačítko níže aktualizujete své předvolby tak, aby přijímaly všechny soubory cookie. Více informací naleznete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů a používání souborů cookie.

Back To Top