Právní obor

Stavovské předpisy pro advokáty a soudce

Při zakoupení tohoto právního oboru automaticky získáváte GARANCI doplňování nových publikací Wolters Kluwer po dobu 3 kalendářních let.

Komentáře k předpisům

Etický kodex advokáta (usnesení Představenstva ČAK č. 1/1997 Věstníku)
D. Kovářová, T. Sokol

Vyhláška o advokátním tarifu (177/1996 Sb.)
D. Kovářová, S. Balík ml., L. Diblíková, B. Klein, R. Němec, H. Tichá, P. Vrábliková, M. Žižlavský, K. Havlíček

Zákon o advokacii a stavovské předpisy (85/1996 Sb.)
D. Kovářová, K. Havlíček, R. Němec, T. Sokol, J. Syka, D. Uhlíř, M. Žižlavský

Zákon o soudech a soudcích (6/2002 Sb.)
J. Grygar

Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství (121/2008 Sb.)
J. Grygar

Články a jiné dokumenty

Bulletin advokacie
Soudce

Vybraná judikatura – Stavovské předpisy pro soudnictví

Monografie a praktické příručky

Advokát a jeho klient
D. Kovářová

Citační analýza judikatury: metody, techniky a případové studie
J. Harašta a kolektiv

Jak (ne)dělat advokacii: Jak vyjednávat o odměně aneb Nejsme si všichni rovni
D. Kovářová

Jak (ne)dělat advokacii: Komunikace s klientem jako hra – i ta má svá pravidla
D. Fuchsová, D. Kovářová

Judical Law Making and Judicial Interpretation in Cetral European Countries
P. Ondřejek

Kárná odpovědnost soudce v přerodu: Ponaučení z České republiky
D. Kosař, T. Papoušková

Klíč k soudní síni
J. Jirsa, L. Vávra, P. Meduna, K. Janek, K. Havlíček

Nezávislost soudní moci
V. Šimíček a kolektiv – Nakladatelství Leges

Online soudnictví v ČR
Z. Loebl, P. Loutocký, M. Maisner, M. Matějka, R. Polčák, M. Urbániková

Právnický stav a právnická profese v minulosti
M. Kindl, M. Skřejpek a kolektiv

Role velkých senátů v rozhodování vrcholných soudů České republiky
O. Kadlec

Shrnutí předpisů o advokacii. 2. vydání
M. Pelikán

Shrnutí předpisů o advokacii – Právo prakticky
M. Pelikán

Stres a (syndrom) vyhoření u soudců
P. Vrcha – Nakladatelství Leges

Výkon advokátní praxe
J. Maur

Soudní dohled
R. Visinger

Soudnictví v českých zemích v letech 1848–1938 (soudy, soudní osoby, dobové problémy)
M. Princ

Vnější limity soudcovské interpretace a argumentace
J. Ondřejková – Nakaladatelství Leges

Znalectví
L. Křístek

Roční cena bez DPH pro 1 uživatele: 1 990 Kč

Chybí vám formulář níže?

Aby se vám formulář zobrazil, musíte změnit nastavení souborů cookie. Kliknutím na tlačítko níže aktualizujete své předvolby tak, aby přijímaly všechny soubory cookie. Více informací naleznete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů a používání souborů cookie.

Back To Top