Z vybraných právních oborů jsme pro vás připravili cenově zvýhodněné předplatné sestavené s ohledem na Vaše potřeby. Knihovna výkladové literatury ve verzi ASPI Basic je určena všem, kteří pracují s právem a je možné k ní přikoupit další právní obory dle Vašeho výběru.

Právní obory obsahují průběžně aktualizovanou výkladovou literaturu (komentáře, články z časopisů, právní publikace a komentované vzory smluv a podání).

Součástí vybraných právních oborů je ASPI Průvodce – praktický nástroj, který vás rychle a přehledně provede příslušnou problematikou. V několika krocích získáte veškeré dostupné informace k danému tématu nebo agendě, která vás zajímá (předpis, komentář, judikaturu, články, právní publikace, vzory a další).

 S předplatným ASPI Basic automaticky získáváte GARANCI doplňování nových publikací Wolters Kluwer po dobu 3 kalendářních let.

  ASPI Basic
ASPI Právní informační systém
Předpisy, judikatura, základní literatura 
notification check icon
ASPI Kalkulačky+  notification check icon
Právní obory
Občanské právo hmotné a procesní notification check icon
Korporátní právo a insolvence včetně Průvodce
 notification check icon
Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení včetně Průvodce notification check icon
Správní právo – obecné předpisy notification check icon 
Počet komentářů 129 
Roční cena bez DPH pro 1 uživatele 21 990 Kč 

 

Chybí vám formulář níže?

Aby se vám formulář zobrazil, musíte změnit nastavení souborů cookie. Kliknutím na tlačítko níže aktualizujete své předvolby tak, aby přijímaly všechny soubory cookie. Více informací naleznete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů a používání souborů cookie.

Cenově zvýhodněné předplatné lze dále rozšířit o:

 • Právní obory
                         Cena *
  Duševní vlastnictví a mediální právo                      3 990 Kč
  Energetika                     2 990 Kč
  Finanční právo – banky                     3 990 Kč
  Horní právo                     1 990 Kč
  Pojišťovnictví                     1 990 Kč
  Správní právo – samospráva                     4 990 Kč
  Správní právo – zvláštní předpisy                     4 990 Kč
  Stavovské předpisy pro advokáty a soudce                     1 990 Kč
  Školství                     3 990 Kč
  Trestní právo
                      8 990 Kč
  Ústavní právo
                      3 990 Kč
  Veřejné sbory
                      3 990 Kč
  Veřejné zakázky a ochrana hospodářské soutěže včetně Průvodce                                                                                                           3 990 Kč
  Zdravotnictví a farmacie                     3 990 Kč
  Životní prostředí
                      3 990 Kč

  * Roční cena pro 1 uživatele bez DPH.

 • Expertní řešení
               Cena * 
  Občanský zákoník - Srovnávací komentář (Advokátní kancelář PRK Partners)            2 900 Kč
  Technické normy ČSN            2 000 Kč
  Specializované vzory smluv -Akciová společnost (Advokátní kancelář PRK Partners)            1 950 Kč
  Specializované vzory smluv - Nájmy, nemovité věci (Advokátní kancelář PRK Partners)
             1 550 Kč
  Specializované vzory smluv - Postoupení, ukončení závazků (Advokátní kancelář PRK Partners)                                            
                900 Kč
  Specializované vzory smluv - Prodej podílu ve společnosti (Advokátní kancelář PRK Partners)
             2 750 Kč
  Specializované vzory smluv - Společnost s ručením omezeným (Advokátní kancelář PRK Partners)
             1 550 Kč
  Specializované vzory smluv v anglické a české verzi - Join-stock company (Advokátní kancelář PRK Partners)            5 390 Kč
  Specializované vzory smluv v anglické a české verzi -Limited liability company (Advokátní kancelář PRK Partners)
             4 990 Kč
  Praktický manuál k zákonu o obchodních korporacích (I. Chalupa / D. Reiterman)
             4 490 Kč
  Ekonomické informace o firmách v ČR - detailní ekonomické informace (Bisnode)
             1 990 Kč
  Konkursní noviny - časopis (Cooper Presss, spol. s.r.o.)
                960 Kč
  Právník - časopis (Ústav státu a práva AV ČR, ZČU Plzeň)
             1 080 Kč
  Řada monografií - Nakladatelství Auditorium
             1 490 Kč
  Poradna pro obce - otázky a odpovědi
             2 843 Kč
  Monitor legislativního procesu
             3 490 Kč


  * Roční cena pro 1 uživatele bez DPH.


 • Navigátory
     
               Cena *
  Celní řízení              2 500 Kč
  Daň z přidané hodnoty              3 500 Kč
  Daň z příjmů
               2 500 Kč
  Daňový řád
               3 500 Kč
  Insolvenční řízení
               2 500 Kč 
  Katastr nemovitostí (nedílnou součástí právního oboru Občanské právo hmotné a procesní)                                                                              
                   -
  Občanský soudní řád
               3 500 Kč
  Ochrana osobních údajů (GDPR)
               3 500 Kč
  Ochrana osobních údajů (GDPR) - veřejná správa
               3 500 Kč
  Pracovní právo
               1 500 Kč
  Přestupky
               1 500 Kč
  Rozhodčí řízení  (nedílnou součástí právního oboru Občanské právo hmotné a procesní)                  -
  Společnost s ručením omezeným (součást Student ASPI)
                   -
  Správní řád
               2 500 Kč
  Svobodný přístup k informacím  (nedílnou součástí právního oboru Správní právo – obecné předpisy)
                   -
  Trestní řád
               3 500 Kč
  Trestní odpovědnost právnických osob  (nedílnou součástí ASPI Navigátor Trestní řád)
                   -
  Veřejná podpora
               2 500 Kč
  Vymáhání pohledávek
               1 500 Kč
  Zadávání veřejných zakázek
               2 500 Kč
  Zaměstnávání a pobyt cizinců
               1 500 Kč
  Životní prostředí
               2 500 Kč

   

  * Roční cena pro 1 uživatele bez DPH.

 • Překlady předpisů
        Anglický jazyk    
  Autorský zákon - Copyright Act (121/2000 Sb.)     notification check icon
  Daňové předpisy  
  Daňový řád - Tax Regulations (280/2009 Sb.)
   notification check icon
  Zákon o dani z přidané hodnoty - Act of Value Added Tax (235/2004 Sb.)
   notification check icon
  Zákon o daních z příjmů - Act of Income Taxes (586/1992 Sb.)
   notification check icon
  Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní - Act on international cooperation in tax administration (164/2013 Sb.)      
   notification check icon
  Insolvenční zákon - Insolvency Law (182/2006 Sb.)
   notification check icon
  Občanské právo
   
  Občanský soudní řád - Civil Procedure Code (99/1963 Sb.)
   notification check icon
  Občanský zákoník - Civil Code (89/2012 Sb.)
   notification check icon
  Zákon o mezinárodním právu soukromém - Act Governing Private International Law (91/2012 Sb.)
   notification check icon
  Správní řád - Administrative Procedure Code (500/2004 Sb.)
   notification check icon
  Trestní právo
   
  Trestní řád - Code of Criminal Procedure (141/1961 Sb.)
   notification check icon
  Trestní zákoník - Penal Code (40/2009 Sb.)
   notification check icon
  Veřejné zakázky
   
  Zákon o ochraně hospodářské soutěže - Act on Protection of Competition (143/2001 Sb.)
   notification check icon
  Zákon o veřejných zakázkách - Act on Public Procurement (137/2006 Sb.)
   notification check icon
  Zákon o zadávání veřejných zakázek - Act of Public Procurement (134/2016 Sb.)
   notification check icon
  Zákon o obchodních korporacích - Business Corporation Act (90/2012 Sb.)
   notification check icon
  Zákon o účetnictví - Accounting Act (563/1991 Sb.)
   notification check icon
  Zákon směnečný a šekový - Bill of Exchange and Cheque Act (191/1950 Sb.)
   notification check icon
  Zákoník práce - Labour Code (262/2006 Sb.)
   notification check icon
  Cena za rok bez DPH pro 1 uživatele
  11  990 Kč

   

                                       Německý jazyk   
  Daňové předpisy   
  Daňový řád - Abgabenordnung (280/2009 Sb.)
                                 notification check icon
  Zákon o dani z přidané hodnoty - Gesetz über die Mehrwertsteuer (235/2004 Sb.)
                                 notification check icon
  Zákon o daních z příjmů - Einkommen- und Körperschaftsteuergestz (586/1992 Sb.)
                                 notification check icon
  Občanské právo
   
  Občanský zákoník - Bürgerliches Gesetzbuch (89/2012 Sb.)
                               notification check icon
  Zákon o mezinárodním právu soukromém - Gesetz über das Internationale Privatrecht (91/2012 Sb.)
                               notification check icon
  Obchodní korporace
   
  Zákon o obchodních korporacích - Gesetz über Handelskorporationen  (90/2012 Sb.)
                              notification check icon
  Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev - Gesetz über die Umwandlung von
  Handelsgesellschaften und Genossenschaften (125/2008 Sb.) 
                              notification check icon
  Veřejné zakázky
   
  Zákon o ochraně hospodářské soutěže - Wettbewerbsschutzgesetz (143/2001 Sb.)
                             notification check icon
  Zákon o veřejných zakázkách - Gesetz über öffentliche Aufträge (137/2006 Sb.)                           notification check icon
  Zákon o zadávání veřejných zakázek - Gesetz über die Vergabe von öffentlichen Aufträgen (134/2016 Sb.)
                            notification check icon
  Zákon o kolektivním investování - Gesetz über kollektive Kapitalanlagen (189/2004 Sb.)
                            notification check icon
  Zákon směnečný a šekový - Wechsel- und Scheckgesetz (191/1950 Sb.)
                            notification check icon
  Zákoník práce - Arbeitsgesetzbuch (262/2006 Sb.)
                            notification check icon
  Cena za rok bez DPH pro 1 uživatele
                                10 990 Kč

Back To Top