ASPI Navigátor

Zadávání veřejných zakázek

Unikátní interaktivní průvodce všemi postupy zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb. Mějte jistotu správného postupu při praktické aplikaci zákona.

Proč používat ASPI Navigátor Zadávání veřejných zakázek?

 • Vyhnete se pochybení.
 • Ušetříte čas i náklady.
 • Krok za krokem vás provede kompletními postupy, se kterými se při zadávání veřejných zakázek setkáte.
 • Ukáže vám všechny nutné úkony, včetně jejich posloupnosti, možných variant průběhu řízení a termínů.

 

CHCI VYZKOUŠET ZDARMA

Autorský tým z advokátní kanceláře ROWAN LEGAL se dlouhodobě specializuje na oblast veřejných investic a podílel se také na přípravě nového zákona o zadávání veřejných zakázek.

JUDr. Vilém Podešva, LLM (nar. 1977) je absolventem Právnické fakulty MU v Brně. V letech 2001 – 2003 působil na ÚOHS a je partnerem odpovědným za vnitřní řízení advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. Patří k předním expertům v oblasti práva veřejných zakázek a projektů v rámci partnerství soukromého a veřejného sektoru (projekty PPP), specializuje se též na právo hospodářské soutěže. Od roku 2006 je předsedou rozkladové komise MMR ČR v řízeních týkajících se seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Od roku 2012 je též členem rozkladové komise předsedy ÚOHS pro řízení ve věcech veřejných zakázek. Vedl právní týmy při realizaci řady projektů v oblasti veřejných investic a participoval též na vývoji legislativy.Je spoluautorem Komentáře k zákonu o zadávání veřejných zakázkách ( Wolters Kluwer 2016) a Přehledu judikatury ve věcech veřejných zakázek ( Wolters Kluwer 2011).

Mgr. Lukáš Sommer (nar. 1983) absolvoval Právnickou fakultu UK v Praze v roce 2007. Po většinu své profesní kariéry se zabývá zakázkovou a koncesní problematikou, přičemž poskytuje komplexní právní poradenství jak zadavatelům veřejných zakázek, tak uchazečům o veřejné zakázky v oblasti přípravy jejich nabídek. Poskytuje též dílčí právní stanoviska ke klíčovým problémům v oblasti zadávání veřejných zakázek a koncesí a zkušenosti má také s řízeními před ÚOHS. Je rovněž aktivní při publikaci odborných článků souvisejících s tématem veřejných zakázek, koncesí a PPP, v oblasti lektorské činnosti a v oblasti novelizací zákona o veřejných zakázkách. Je spoluautorem Komentáře k zákonu o zadávání veřejných zakázkách ( Wolters Kluwer 2016) a Přehledu judikatury ve věcech veřejných zakázek (Wolters Kluwer 2011).

Mgr. Michal Kožár, DipCL (nar. 1984) je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a University College Cork. Problematice zadávání veřejných zakázek a koncesí se věnuje od ukončení svých studií, nejprve jako právník na MMR ČR, kde se podílel mj. na přípravě několika právních předpisů v této oblasti, později jako ředitel odboru veřejných zakázek na ÚOHS, kde se zabýval výkonem dohledu nad touto oblastí. Byl členem Expertní skupiny MMR k ZVZ a podílel se na přípravě nového zákona o zadávání veřejných zakázek.  Věnuje se taktéž lektorské činnosti.

Advokátní kancelář ROWAN LEGAL se pravidelně umísťuje v žebříčku Právnická firma roku v kategoriích Právo informačních technologií, Telekomunikace a média, Veřejné zakázky, Řešení sporů a arbitráže, Duševní vlastnictví, Právo hospodářské soutěže, Fúze a akvizice, Daňové právo a Energetika a energetické projekty.

ASPI

ASPI Navigátor Zadávání veřejných zakázek vás provede všemi obtížnými postupy, například:


 • Podání a vypořádání námitek
 • Řízení o inovačním partnerství
 • Zadávání veřejných zakázek na základě rámcové dohody
 • Jednací řízení
 • Soutěžní dialog
 • Soutěže o návrh
 • Dynamický nákupní systém
 • Koncesní řízení
 • Přezkumné řízení před ÚOHS
Roční cena bez DPH pro 1 uživatele: 2 500 Kč

Chybí vám formulář níže?

Aby se vám formulář zobrazil, musíte změnit nastavení souborů cookie. Kliknutím na tlačítko níže aktualizujete své předvolby tak, aby přijímaly všechny soubory cookie. Více informací naleznete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů a používání souborů cookie.

Máte zájem o předplatné ASPI?

Chcete se poradit, jaké řešení ASPI je právě pro vás nejvhodnější?
Kontaktujte nás a buďte si jistí, že pro vás vybereme to nejlepší řešení.

NAJÍT OBCHODNÍHO PORADCE
Doporučujeme související Navigátory:
Back To Top