ASPI Navigátor

Insolvenční řízení

Unikátní interaktivní průvodce insolvenčním řízením ve všech jeho fázích. 

Proč používat ASPI Navigátor Insolvenční řízení?

 • Nabídne ucelený přehled o průběhu insolvenčního řízení, včetně navazujících incidenčních sporů.
 • Postupy jsou zpracovány s důrazem na všechny zúčastněné subjekty. Uživatel tedy získá podrobné informace o průběhu insolvenčního řízení ve všech jeho fázích, a to jak z pohledu dlužníka a věřitelů, tak z pohledu soudu, insolvenčního správce nebo potenciálního věřitele, který se chce do řízení přihlásit.
 • Postupy jsou doplněny o poznatky z právní praxe.
 • Je aktualizován v závislosti na vývoji právní úpravy a doplňován o zásadní judikaturu.
CHCI VYZKOUŠET ZDARMA

Zpracoval tým právníků advokátních kanceláří PRK Partners a ŽIŽLAVSKÝ specializujících se na insolvenční řízení a navazující spory pod vedením následujících odborných garantů:

Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.

Bohumil Havel je významný český akademik, který se podílel na tvorbě návrhu nového insolvenčního zákona i mnohých jiných zákonů. Od roku 2004 jako vedoucí skupiny připravující oponentní návrh úpadkového zákona v gesci místopředsedy vlády ČR Martina Jahna, následně předložen jako poslanecký návrh ODS. Od prosince 2005 pracoval jako člen komise připravující pro ústavněprávní výbor PSP ČR kompromisní návrh úpadkového zákona (schválen 2006). Docent Havel je vědeckým pracovníkem Ústavu státu a práva AV ČR, členem Legislativní rady vlády a v advokátní kanceláři PRK Partners působí jako Of Counsel. Vedle expertní a publikační činnosti se rovněž věnuje komerčnímu vedení seminářů se zaměřením na nový insolvenční zákon.

JUDr. Michal Žižlavský

Michal Žižlavský je advokátem od roku 1991. Specializuje se na oblast úpadkového práva a českého soudního procesu. Několik let působil jako soudce. Jako první insolvenční správce v ČR získal zvláštní povolení Ministerstva spravedlnosti k řešení úpadku korporací a finančních institucí. Jako advokát a insolvenční správce má zkušenosti z největších korporátních úpadkových řízení v České republice. Michal Žižlavský je managing partnerem ve společnosti ŽIŽLAVSKÝ, advokátní kancelář a ohlášeným společníkem insolvenčního správce AS ZIZLAVSKY.

JUDr. Václav Bílý, LL.M., Ph.D.

Václav Bílý je managing partnerem PRK Partners a vedoucím týmu pro oblast insolvence a restrukturalizace. Během své dlouholeté praxe zastupoval řadu významných lokálních i zahraničních klientů v restrukturalizacích a insolvenčních řízeních, a to jak na straně věřitele tak i dlužníka. Kromě úpadkového práva se rovněž specializuje na oblast bankovnictví a financí, korporačního práva a práva nemovitostí. Václav Bílý je advokátem České advokátní komory a členem odborné sekce České advokátní komory pro insolvenční právo. Vedle jiných oblastí praxe je doporučován jako přední odborník v oblasti insolvence a restrukturalizace prestižním mezinárodním direktorářem Chambers Europe.

JUDr. Michal Brychta

Michal Brychta působí v advokátní kanceláři ŽIŽLAVSKÝ od roku 2013. Jako advokát a insolvenční správce se věnuje především poskytování specializovaných právních služeb v oblasti insolvenčního řízení a souvisejícím soudním sporům. V rámci výkonu praxe advokáta a insolvenčního správce získal cenné zkušenosti z mnoha set insolvenčních řízení, a to jak co se týče řešení úpadků velkých korporací, tak osobních bankrotů fyzických osob spravovaných v režimu oddlužení. Michal Brychta je ohlášeným společníkem insolvenčního správce AS ZIZLAVSKY.

Advokátní kancelář PRK Partners se pravidelně umísťuje v žebříčku Právnická firma roku a je rovněž doporučována řadou mezinárodních právních direktorářů včetně Chambers Europe a IFLR 1000.

Advokátní kancelář ŽIŽLAVSKÝ se již více jak 25 let zaměřuje na oblast úpadkového práva a soudního procesu. Pravidelně vítězí v kategorii Insolvence a restrukturalizace v žebříčku Právnická firma roku.

ASPI

ASPI Navigátor Insolvenční řízení se mimo jiné zaměřuje na:


 • pojem úpadek
 • ustanovení insolvenčního správce
 • zahájení insolvenčního řízení
 • účinky zahájení insolvenčního řízení
 • účinky rozhodnutí o úpadku
 • podávání a přezkum přihlášek
 • podávání a přezkum přihlášek
 • soupis majetkové podstaty a navazující spory
 • spory z neúčinnosti právních jednání
 • zpeněžování majetkové podstaty a vliv zajištěného věřitele
 • rozdělování výtěžku zpeněžení
 • osudy existujících smluv v režimu konkursu
 • pravidla pro povolení oddlužení a jeho další proces
 • pravidla pro reorganizaci, přípravu a schválení reorganizačního plánu
Roční cena bez DPH pro 1 uživatele: 2 500 Kč

Chybí vám formulář níže?

Aby se vám formulář zobrazil, musíte změnit nastavení souborů cookie. Kliknutím na tlačítko níže aktualizujete své předvolby tak, aby přijímaly všechny soubory cookie. Více informací naleznete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů a používání souborů cookie.

Máte zájem o předplatné ASPI?

Chcete se poradit, jaké řešení ASPI je právě pro vás nejvhodnější?
Kontaktujte nás a buďte si jistí, že pro vás vybereme to nejlepší řešení.

NAJÍT OBCHODNÍHO PORADCE
Back To Top