ASPI Navigátor

Životní prostředí

Srozumitelně formou grafického zobrazení provede právem životního prostředí. Doporučujeme jako vhodný nástroj pro žadatele v příslušných řízeních, stavební úřady, orgány ochrany přírody, báňské úřady a další správní úřady.

Proč používat ASPI Navigátor Životní prostředí?

  • Díky přehlednému grafickému zobrazení a propojení na aktuální právní předpisy a relevantní judikaturu se spolehlivě seznámíte se základními procesy v oblasti práva životního prostředí.
  • Na jednom místě máte k dispozici stěžejní procesy EIA a SEA, ale také postupy vydávání různých rozhodnutí, závazných stanovisek a stanovisek podle předpisů z oblasti ochrany přírody a krajiny, ochrany lesa, vod, hornické činnosti, nakládání s odpady a další.
  • Procesy obsahují i specifická řízení, jakým je třeba posuzování vlivů na oblast soustavy NATURA 2000.
CHCI VYZKOUŠET ZDARMA

Odbornou kvalitu garantují autoři – právníci specializující se na právo životního prostředí.

Mgr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D., LL.M. je odborným asistentem na Katedře práva životního prostředí a pozemkového práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity a poradcem ve věcech životního prostředí a práva Evropské unie v Oddělení dokumentace a analytiky na NSS. Je stálým členem expertní skupiny Evropské komise pro implementaci Aarhuské úmluvy.

Mgr. Jakub Hanák, Ph.D. & Ph.D. (nar. 1983) je odborným asistentem na Katedře práva životního prostředí a pozemkového práva Právnické fakulty Masarykovy Univerzity. Působí také jako pracovník znaleckého ústavu. Vedle bohaté publikační a jiné vědecké činnosti též přednáší.

Mgr. Jakub Strouhal (nar. 1984) je doktorandem na Katedře práva životního prostředí a pozemkového práva Právnické fakulty Masarykovy Univerzity se zaměřením na právo životního prostředí a problematiku veřejných zakázek. Pracuje také jako firemní právník.

ASPI
Roční cena bez DPH pro 1 uživatele:  2 500 Kč

Chybí vám formulář níže?

Aby se vám formulář zobrazil, musíte změnit nastavení souborů cookie. Kliknutím na tlačítko níže aktualizujete své předvolby tak, aby přijímaly všechny soubory cookie. Více informací naleznete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů a používání souborů cookie.

Máte zájem o předplatné ASPI?

Chcete se poradit, jaké řešení ASPI je právě pro vás nejvhodnější?
Kontaktujte nás a buďte si jistí, že pro vás vybereme to nejlepší řešení.

NAJÍT OBCHODNÍHO PORADCE
Doporučujeme související Navigátory:
Back To Top