Text zákona o obchodních korporacích vyvolává mnoho otázek. Jasné odpovědi na ně zajišťuje naše odborná analýza aktuální soudní judikatury. Odbornou kvalitu zajišťují experti na korporátní právo Mgr. Ivan Chalupa a Mgr. David Reiterman, kteří navíc obdrželi Autorskou cenu Wolters Kluwer ČR pro rok 2021.

ASPI Praktický manuál k ZOK vychází z rozhodnutí soudů a je tvořen pomocí jasných a stručných odpovědí.

  • Odborná analýza soudních rozhodnutí
  • Průběžně aktualizován a rozšiřován o nová řešení a judikaturu
  • Aktuálně více než 1 780 příspěvků k více než 556 ustanovením zákona o obchodních korporacích  od zkušených odborníků na korporátní právo

Jak manuál vzniká, jak se aktualizuje a co nového autoři připravují se dočtete v rozhovoru.

Vyzkoušejte ASPI Praktický manuál k ZOK na 14 dní zdarma

ASPI Praktický manuál k ZOK zahrnuje také:

  • Vzory – konkrétní klauzule, které hledáte v rámci aplikace daného ustanovení ZOK (např. konkrétní ustanovení společenské smlouvy, konkrétní znění rozhodnutí valné hromady, atd.)
  • Checklisty – získáte úplný přehled o daném institutu (např. checklist s přehledem všech klauzulí, které je možné upravit ve společenské smlouvě s. r. o. odchylně od zákona, provázáno na minivzory jednotlivých klauzulí)
  • Postupy – jak v dané situaci postupovat (např. postup na snížení základního kapitálu v s. r. o., provázáno na vzory jednotlivých dokumentů, které jsou v procesu potřeba)
  • Odkazy – praktické odkazy na jiná ustanovení ZOK nebo jiného souvisejícího právního předpisu
Roční cena bez DPH pro 1 uživatele: 4 990 Kč
Back To Top