Pakiet OneSumX FRR zapewnia konkretne narzędzia do realizacji wymagań z zakresu finansów, zarządzania ryzykiem i sprawozdawczości w ramach jednej zintegrowanej platformy. Oszczędzaj czas, usprawniaj analizy, przetwarzaj duże ilości kompleksowych danych i zyskaj możliwość pełnego śledzenia przepływu danych. Platforma integruje dane pochodzące z wielu systemów wewnętrznych oraz źródeł zewnętrznych. Może być używana zarówno do celów zgodności, jak i do analizy ryzyka rynkowego, kredytowego i płynności oraz do zarządzania tymi ryzykami. Nasza najlepsza w swojej klasie kompletna oferta oprogramowania i usług zapewnia dostęp do unikalnej opcji Regulatory Update Service (RUS), a także wspiera zachowanie zgodności ze standardami Basel IV, CRDV, IFRS9, AnaCredit, MAS610, CECL, Corep, Finrep, Granular Data Repository (GDR) i innych.

laptop-checks
Ensures compliance

Save time and resources by enabling future-proofed end-to-end regulatory compliance to deadline.
search growth value center arrow magnifying glass icon
Improves insight and analysis

Flexible and sophisticated reporting functionality gives you the ability to connect critical data across your enterprise.
digital laptop gathering documents icon
Provides scalability

Process large volumes of data required by data-driven regulatory regimes and explore the multi-country regulatory reporting offering available.
secure cloud data privacy safe protecting icon
Preserves data lineage

Enhance data analytics and transparency by preserving data lineage at each functional stage.
Back To Top