OneSumX FRR-lösningssvit ger dig de verktyg du behöver till alla dina finans, riskhanterings och myndighetsrapporteringskrav på en integrerad plattform. Spara tid, förbättra analysen, behandla stora volymer data i skala och bevara datalinjen. Plattformen integrerar data från flera interna system och externa källor och kan användas till att analysera och hantera marknads-, kredit- och likviditetsrisk, och för efterlevnadsändamål. Vår avancerade programvara och serviceportfölj erbjuder åtkomst till vår unika Regulatory Update Service (RUS) och stöder din process för reglerade efterlevnadsåtgärder för Basel IV och CRDV, IFRS9, AnaCredit, MAS610, CECL, Corep, Finrep, Granular Data Repository (GDR), och andra.

laptop-checks
Ensures compliance

Save time and resources by enabling future-proofed end-to-end regulatory compliance to deadline.
search growth value center arrow magnifying glass icon
Improves insight and analysis

Flexible and sophisticated reporting functionality gives you the ability to connect critical data across your enterprise.
digital laptop gathering documents icon
Provides scalability

Process large volumes of data required by data-driven regulatory regimes and explore the multi-country regulatory reporting offering available.
secure cloud data privacy safe protecting icon
Preserves data lineage

Enhance data analytics and transparency by preserving data lineage at each functional stage.
Back To Top