Prawo10 sierpnia, 2021

Dyrektor Szkoły 08/2021

Jesteśmy w połowie letniego wypoczynku, sezon ogórkowy nie dotyczy jednak oświaty. Jest wiele propozycji zmian prawnych i właśnie teraz ważą się losy kilku projektów legislacyjnych, które mogą znacznie wpłynąć na powakacyjną rzeczywistość edukacyjną. Budzą one wiele obaw, w tym m.in. o warunki płacy i pracy nauczycieli, autonomię szkół, możliwość współpracy z partnerami zewnętrznymi.

Sytuację tę opisuje Bogdan Bugdalski, przedstawiając argumenty zwolenników planowanych reform, jak też ich przeciwników.
Do dyskusji o statusie zawodowym nauczycieli dołącza Jarosław Kordziński, zachęcając do refleksji nad wskaźnikami określającymi standardy pracy kadry pedagogicznej. Czy jest to liczba godzin przy tablicy, efekty kształcenia, zaangażowanie uczniów w proces własnego rozwoju? – pyta w artykule Standaryzacja pracy nauczyciela i sugeruje, aby oczekiwania wobec nauczycieli wypracować bezpośrednio w szkole, podpowiada też, jak to zrobić w praktyce.
Wszyscy mamy nadzieję, że po wakacjach wrócimy do edukacji stacjonarnej. Długotrwałe ograniczenie kontaktów społecznych i konieczność realizowania nauki na odległość nie pozostają bez konsekwencji, co udowadniają liczne badania realizowane w ostatnich miesiącach.
Wybrane przykłady takich diagnoz omawiają Mirosław Sielatycki w artykule Pandemiczna wartość utracona oraz Sylwia Żmijewska-Kwiręg, dr Radosław Kaczan i dr Piotr Rycielski w Niezbędniku. Dopełnieniem wniosków z badań są propozycje rozwiązań, które można wykorzystać, planując działania wychowawcze i dydaktyczne. Ciekawe i nieszablonowe pomysły w tym zakresie – zebrane od dyrektorów, nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzieży, a także przedstawicieli organizacji wspierających szkoły i placówki oświatowe w ich codziennej pracy – prezentują Małgorzata Nowak i Włodzimierz Kaleta.

Spis treści DS.08.2021

Niezbędnik Dyrektora – Powrót do szkoły
Wyzwania po powrocie do szkoły Sylwia Żmijewska-Kwiręg
Relacje i emocje po pandemii Radosław Kaczan, Piotr Rycielski
Jak ułatwić uczniom powrót Małgorzata Nowak
Programy wsparcia dla szkół Włodzimierz Kaleta

Co w prawie piszczy
Vademecum dyrektora szkoły Michał Łyszczarz

Polityka edukacyjna
Pandemiczna wartość utracona Mirosław Sielatycki
Planowane zmiany w oświacie Bogdan Bugdalski

Barwy zarządzania
Standaryzacja pracy nauczycieli Jarosław Kordziński
Wystąpienia dyrektora Małgorzata Nowak

Nowe technologie
Psychospołeczne skutki e-szkoły Maciej Frasunkiewicz

Pracownia pedagogiczna
Modele edukacyjne bez pokrycia Tomasz Garstka
Twórcza rozmaitość w szkole Bolesław Niemierko
Zapobieganie wykluczeniu uczniów Grażyna Redlisiak
Materiały dla nauczycieli

Uważny wychowawca
Zbieranie opinii
Klasowe projekty

Inspiracje Dyrektora
Powrót do edukacji stacjonarnej
Porozmawiajmy o poprawnej polszczyźnie
Osobowość edukacji – John Allan Clinton Hattie
Lek na wypalenie zawodowe
Do przeczytania, zobaczenia, posłuchania…
Ćwiczenie śmiechu
Portal stypendialny

Kuluary oświaty
Wieści gminne

A cóż tam Panie słychać w... Organie?
Subiektywnie o edukacji
Politropiczne dzieci Aleksander Pawlicki

Aktualności
Cztery programy wsparcia
Zgoda kuratora na zajęcia
Kierunki polityki oświatowej
Miliard złotych na czytelnictwo
Wakacyjna wizyta u dentysty
Wrzesień stacjonarnie czy hybrydowo?
Pięć warunków likwidacji szkoły
Informatycy szybciej znajdują pracę
Olimpijskie sukcesy Polaków
„Za naprawianie świata”
Ranking Szkół Zwolnieni z Teorii 2021
Egzamin w maju, krótsza rekrutacja

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top